Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Publisher = Xin wen feng chu ban gong si, returned 32 record(s).

H    « 1  « 10    10 »  1 »

21 of 32 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000127879

Title

Wenshushili wen jing, Pu sa chu tai jing he kan / Sengqiepoluo yi, Zhufonian yi

Imprint

Taibei Shi : Xin wen feng chu ban gong si, Minguo 66 [1977]

Author

Saṅghavarman,

Author

Zhufonian,
22 of 32 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000127989

Author

Kawamura, Kōshō,

Title

Fa hua jing gai shuo / Hecun Xiaozhao zhu

Imprint

Taibei Shi : Xin wen feng chu ban gong si, Min guo 78 [1989]
23 of 32 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000128025

Author

Zhuhong,

Title

Amituo jing shu chao yan yi / Zhuhong shu ; Gude yan yi ; Jingkong hui ben

Imprint

Taibei Shi : Xin wen feng chu ban gong si, Min guo 78 [1989]

Author

Gude

Author

Jingkong,
24 of 32 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000144174

Author

Jiang, Canteng

Title

Xian dai Zhongguo fo jiao si xiang lun ji / Jiang Canteng

Imprint

Taibei Shi : Xin wen feng chu ban gong si, Min guo 79- [1990
25 of 32 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000145760

Author

Pachow, W.,

Title

Ba Zhou wen cun / Ba Zhou zhu

Imprint

Taibei Shi : Xin wen feng chu ban gong si, min guo 74 [1985]
26 of 32 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000141278

Author

Chen, Yuanyin,

Title

Xian dai Meiguo chan wen xue / Chen Yuanyin zhu

Imprint

Taibei Shi : Xin wen feng chu ban gong si, 2001
27 of 32 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000141330

Author

Jiang, Canteng

Title

Dang dai Taiwan ren jian fo jiao si xiang jia : yi Yinshun dao shi wei zhong xin de xin huo xiang chuan yan jiu lun wen ji / Jiang Canteng zhu

Imprint

Taibei Shi : Xin wen feng chu ban gong si, 2001
28 of 32 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000153248

Title

Dunhuang wen sou / Rao Zongyi zhu bian

Imprint

Taibei Shi : Xin wen feng chu ban gong si, 1999

Author

Rao, Zongyi
29 of 32 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000135834

Author

Qi, Hansen

Title

Han yu sheng yun xue yu fo jiao zhi guan xi / Qi Hansen bian zhu

Imprint

Taibei Shi : Xin wen feng chu ban gong si, min guo 71 [1982]
30 of 32 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000127866

Author

Daxian

Title

Weimojie jing zhe zhong shu / Daxian shu. Weimojie suo shuo jing zhi shu / Tongrun zhi shu

Imprint

Taibei Shi : Xin wen feng chu ban gong si, min guo 67 [1978]

Author

Tongrun,H    « 1  « 10    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—22 Indica et Buddhica Publishers