Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Publisher = Zhongguo ren min da xue chu ban she, returned 7 record(s).

H    « 1    1 »

2 of 7 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000140069

Author

Fang, Litian

Title

Sui Tang fo jiao / [Fang Litian zhu]

Imprint

Beijing : Zhongguo ren min da xue chu ban she, 2006
3 of 7 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000140070

Author

Fang, Litian

Title

Wei Jin Nan Bei chao fo jiao / [Fang Litian zhu]

Imprint

Beijing : Zhongguo ren min da xue chu ban she, 2006
4 of 7 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000144606

Author

Zhang, Yuxin,

Title

Qing dai si da huo fo / Zhang Yuxin

Imprint

Beijing : Zhongguo ren min da xue chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1989
5 of 7 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000156184

Title

Hexi bao juan ji cui / Wang Xuebin zhuan ji

Imprint

Beijing : Zhongguo ren min da xue chu ban she, 2010

Author

Wang, Xuebin,
6 of 7 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000143648

Title

Chan ding zhi nan / Xu Zhaoren zhu bian

Imprint

Beijing : Zhongguo ren min da xue chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1990

Author

Xu, Zhaoren
7 of 7 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000140181

Author

Napper, Elizabeth

Title

Zang chuan fo jiao zhong guan zhe xue = Dependent-arising and emptiness : a Tibetan Buddhist interpretation of Mādhyamika philosophy emphasizing the compatibility of emptiness and conventional phenomena / Yilishabai Napo zhu ; Liu Yuguang yi

Imprint

Beijing : Zhongguo ren min da xue chu ban she, 2006

Author

Liu, YuguangH    « 1    1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—22 Indica et Buddhica Publishers