Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Publisher = Zong jiao wen hua chu ban she, returned 77 record(s).

H    « 1  « 10    10 »  1 »

19 of 77 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000141856

Author

Chen, Jingfu

Title

Zhong Han fo jiao guan xi yi qian nian / Chen Jingfu zhu

Imprint

Beijing Shi : Zong jiao wen hua chu ban she, 1999
20 of 77 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000141888

Author

He, Jianming

Title

Aomen Fo jiao : Aomen yu nei di Fo jiao wen hua guan xi shi / He Jianming

Imprint

[Beijing] : Zong jiao wen hua chu ban she, [1999]
21 of 77 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000131377

Author

He, Mingdong,

Title

Xuyun he shang zhuan / [He Mingdong zhu]

Imprint

Beijing Shi : Zong jiao wen hua chu ban she, 2000
22 of 77 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000131541

Author

Zhang, Yuying

Title

Zhongguo fo dao yi shu / Zhang Yuying zhu

Imprint

Beijing Shi : Zong jiao wen hua chu ban she, 2000
23 of 77 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000140099

Author

Hou, Chong

Title

Yunnan yu Ba Shu fo jiao yan jiu lun gao / Hou Chong zhu

Imprint

Beijing Shi : Zong jiao wen hua chu ban she, 2006
24 of 77 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000157131

Author

Shilian,

Title

Fan fu shuo fo = Fanfu shuofo / Shilian ju shi bian zhu

Imprint

Beijing Shi : Zong jiao wen hua chu ban she, 2013
25 of 77 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000153253

Title

Jing tu zong jing dian jing hua / [Lin Shitian dian jiao]

Imprint

Beijing Shi : Zong jiao wen hua chu ban she, 1999

Author

Lin, Shitian
26 of 77 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000156173

Title

Fuzhou Kaiyuan si zhi lüe / ''Fuzhou Kaiyuan si zhi lüe' bian zuan wei yuan hui bian

Imprint

Beijing Shi : Zong jiao wen hua chu ban she, 2010
27 of 77 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000142258

Title

Chan zong qi jing / Hebei chan xue yan jiu suo bian

Imprint

Beijing Shi : Zong jiao wen hua chu ban she, 1997
28 of 77 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000140656

Title

Chan qi / [zhu bian Bao feng chan si, Jiangxi fo xue yuan]

Imprint

Beijing Shi : Zong jiao wen hua chu ban she, 2003H    « 1  « 10    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—22 Indica et Buddhica Publishers