Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Publisher = Zong jiao wen hua chu ban she, returned 77 record(s).

H    « 1    10 »  1 »

8 of 77 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000142114

Author

Lin, Qin

Title

Yu fotuo dui hua : yong sheng di bai xiang / Lin qin, Li Jueming zhu

Imprint

Beijing Shi : Zong jiao wen hua chu ban she, 1998

Author

Li, Jueming
9 of 77 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000152800

Author

Bai, Zhengmei

Title

Jianyue lüshi zhuan / Bai Zhengmei zhu

Imprint

Beijing Shi : Zong jiao wen hua chu ban she, 2003
10 of 77 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000152815

Author

Du, Jiwen

Title

Zhongguo fo jiao yu Zhongguo wen hua / Du Jiwen zhu

Imprint

Beijing Shi : Zong jiao wen hua chu ban she, 2003
11 of 77 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000152893

Author

Zhang, Zong,

Title

Di zang xin yang yan jiu / Zhang Zong zhu

Imprint

Beijing Shi : Zong jiao wen hua chu ban she, 2003
12 of 77 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000156938

Title

Li dai Da zang jing xu ba lue shu / Su Zhixiong bian zhuan ; Liu Fujuan ... [et al.] zhu bian

Imprint

Beijing Shi : Zong jiao wen hua chu ban she, 2012

Author

Su, Zhixiong

Author

Liu, Fujuan
13 of 77 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000157009

Author

Li, Ling

Title

Hua yan shi di xiu xing ti xi / Li Ling zhu

Imprint

Beijing Shi : Zong jiao wen hua chu ban she, 2012
14 of 77 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000132666

Author

Yu, Lingbo

Title

Zhongguo jin xian dai fo jiao ren wu zhi / Yu Lingbo zhu

Imprint

Beijing Shi : Zong jiao wen hua chu ban she, 1995
15 of 77 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000153024

Title

Fo jiao yu li shi wen hua / Yang Zengwen, Fang Guangchang bian

Imprint

Beijing Shi : Zong jiao wen hua chu ban she, 2001

Author

Yang, Zengwen

Author

Fang, Guangchang
16 of 77 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000153034

Title

Shao lin wen hua yan jiu lun wen ji / Shao lin wen hua yan jiu suo bian

Imprint

Beijing : Zong jiao wen hua chu ban she, 2001
17 of 77 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000141791

Title

Chan zong jing dian jing hua / [Lin Shitian dian jiao]

Imprint

Beijing Shi : Zong jiao wen hua chu ban she, 1999

Author

Lin, ShitianH    « 1    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—22 Indica et Buddhica Publishers