Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Publisher = Zong jing xiao San min shu ju, returned 15 record(s).

H    « 1  « 10    1 »

11 of 15 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000143369

Title

Zhong Yin fo xue fan lun : Fu Weixun jiao shou liu shi da shou zhu shou lun wen ji / Lan Jifu bian

Imprint

Taibei : Dong da tu shu gu fen you xian gong si : Zong jing xiao San min shu ju, Min guo 82 [1993]

Author

Fu, Charles Wei-hsun,

Author

Lan, Jifu
12 of 15 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000143453

Author

Jiang, Canteng

Title

Taiwan fo jiao wen hua de xin dong xiang / Jiang Canteng zhu

Imprint

Taibei Shi : Dong da tu shu gong si : Zong jing xiao San min shu ju, Minguo 82 [1993]
13 of 15 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000143253

Author

Sun, Changwu

Title

Shi yu Chan / Sun Changwu zhu

Imprint

Taibei Shi : Dong da tu shu gu fen you xian gong si : Zong jing xiao San min shu ju, Min guo83 [1994]
14 of 15 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000141912

Author

Kan, Zhengzong

Title

Taiwan fo jiao yi bai nian / Kan Zhengzong zhu

Imprint

Taibei Shi : Dong da tu shu gu fen you xian gong si : Zong jing xiao san min shu ju gu fen you xian gong si, min guo 88 [1999]
15 of 15 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000132259

Author

Chen, Huijian

Title

Hongyi da shi lun / Chen Huijian zhu

Imprint

Taibei Shi : Dong da tu shu gong si : Zong jing xiao San min shu ju, Min guo 85 [1996]H    « 1  « 10    1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—22 Indica et Buddhica Publishers