Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Publisher = s.n., returned 780 record(s).

H    « 1  « 10    10 »  1 »

37 of 780 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000125890

Author

Buddhaghosa

Title

Visuddhimaggassa nāma pakaraṇavisesassa Khemacārittherena Dhammatilakena Mahādhātuvihāravāsinā sodhito

Imprint

[Thailand : s.n., 2465 [1922]
38 of 780 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000153287

Author

Boowa Ñāṇasampanno,

Title

Dū čhai tūaʻēng / dōi Thammawisutthimongkhon, Phra (Thān ʻĀčhān Phra Mahā Būa Yānasampannō)

Imprint

[Thailand : s.n.], 2542 [1999]
39 of 780 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000156208

Title

Māgha-Visākhpūjā

Imprint

[Phnom Penh : s.n., 2010?]
40 of 780 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000156321

Author

Dūangsai Lūangphasī,

Title

Phratraipidok : sabap nyō̜ samlap pasāson / phūpǣ læ chatphim Dūangsai Lūangphasī

Imprint

[Vientiane : s.n.], 2010
41 of 780 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000138155

Title

108 ʻāčhān nai kongthap tham / dōi Sō̜. Watthanā ... [et al.]

Imprint

[Bangkok : s.n., 2513 i.e. 1970]

Author

Sō̜. Watthanā
42 of 780 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000140680

Title

Khlang tham / dōi Phra Thammakittiwong (Thō̜ngdī Suratēchō, Pō̜. Thō̜. 9, Rātchabandit) læ khana

Imprint

[S.l. : s.n., 2003]
43 of 780 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000140854

Author

Như Tâm

Title

Phật học thực tiễn và thiền / do Như Tâm

Imprint

Louisville, Ky. : [s.n.], 2003
44 of 780 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000150475

Author

Phra Thēpwisutthimēthī

Title

Chumnum khō̜ khit ʻitsara

Imprint

[Thailand : s.n., 2511 i.e. 1968]
45 of 780 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000150476

Author

Phra Thēpwisutthimēthī

Title

Chumnum rūʼang san

Imprint

[Thailand : s.n., 2511 i.e. 1968]
46 of 780 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000148279

Title

Nghi thức tụng-niệm

Imprint

[s.l. : s.n., 1976?]H    « 1  « 10    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—21 Indica et Buddhica Publishers