Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Publisher = s.n., returned 780 record(s).

H    « 1  « 10    10 »  1 »

49 of 780 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000149876

Title

Nihon koshakyō shūsei

Imprint

s.l. : s.n., 42-46 [1967-1971], 45-50 [1970-1975] printing
50 of 780 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000149884

Title

Skyabs thugs rje ma ṅan soṅ kun grol

Imprint

[s.l. : s.n., 1970]
51 of 780 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000150079

Author

Suchīp Punyānuphāp

Title

Chumnum pāthakathā praphēt khlāi thuk

Imprint

[Thailand : s.n., 2513 i.e. 1970]
52 of 780 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000134002

Title

Gāthā Dhammapad prae / qnak prae niṅ riapriaṅ Bhikkhu Vinayadharo Mahā Yin Nẏan ; qnaktruatbinity Braḥtejaguṇ Dhammasatthā Prâk Than

Imprint

[Phnom Penh : s.n.], 1989

Author

Vinayadharo (Nẏan),

Author

Dhammasatthā (Than),
53 of 780 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000129217

Title

Braḥbuddhovād saṅkhep 3 yʺāṅ / srāvjrāv riapriaṅ ṭoy Dep Puṅ

Imprint

[Phnom Penh : s.n.], 2008
54 of 780 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000143685

Title

Chan yi / Qiu Hanjue zhu bian

Imprint

[Taipei? : s.n., 1991?]

Author

Qiu, Hanjue
55 of 780 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000143693

Title

Fo yuan du zhong sheng / Hu Yupin zhu bian

Imprint

[Taiwan : s.n., 1991?]

Author

Hu, Yupin
56 of 780 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000143862

Author

Laiguochanshi,

Title

Thiền thất khai thị lục / Lai Quả thiền sư ; chủ dịch, Thích Duy Lực ; phụ dịch, Tứ Chúng Phật Tử

Imprint

[Calif. : s.n., 1991?]

Author

Duy Lực,
57 of 780 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000143917

Author

Nguyệt Khê,

Title

Đại thừa tuyệt đối luận / tác giả, Nguyệt Khuê Thiền Sư ; dịch giả, Thích Duy Lực ; chấp bút, Chánh Đạo

Imprint

[S.l. : s.n., 1991?]

Author

Duy Lực,
58 of 780 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000143940

Author

Qiu, Hanjue

Title

Chan jue / Qiu Hanjue zhu bian [i.e. bian xie]

Imprint

[Taipei? : s.n., 1991?]H    « 1  « 10    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—22 Indica et Buddhica Publishers