Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Subject-heading = 960-1644 returned 32 record(s).

H    « 1    10 »  1 »

5 of 32 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000141407

Author

Satō, Seijun,

Title

Sōdai Bukkyō no kenkyū : Genshō no Jōdokyō / Satō Seijun cho

Imprint

Tōkyō : Sankibō Busshorin, Heisei 13 [2001]
6 of 32 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000142155

Author

Nozawa, Yoshimi

Title

Mindai Daizōkyō shi no kenkyū : Nanzō no rekishigakuteki kiso kenkyū / Nozawa Yoshimi cho

Imprint

Tōkyō : Kyūko Shoin, 1998
7 of 32 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000145155

Author

Shengyan,

Title

Ming mo fo jiao yan jiu / Shi Shengyan zhu

Imprint

Taibei Shi : Dong chu chu ban she, min guo 76 [1987]
8 of 32 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000145176

Author

Takao, Giken,

Title

Song dai fo jiao shi yan jiu / Gaoxiong Yijian zhu ; Chen Jijing yi. Zhongguo fo jiao shi lun ji

Imprint

Taibei Xian Zhonghe Shi : Hua yu chu ban she, Min guo 76 [1987]

Author

Chen, Jijing
9 of 32 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000152693

Title

Fo jiao yu Liao Jin Yuan wen hua guo ji xue shu yan tao hui lun wen ji / [Xianggang neng ren shu yuan bian ji wei yuan hui]

Imprint

Xianggang : Xianggang neng ren shu yuan, 2005
10 of 32 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000145937

Author

Araki, Kengo,

Title

Yōmeigaku no kaiten to Bukkyō / Araki Kengo cho

Imprint

Tōkyō : Kenbun Shuppan, 1984
11 of 32 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000208625

Title

Review of A Dragon's Head and a Serpent's Tail: Ming China and the First Great East Asian War, 1592-1598 by Kenneth M. Swope

Author

Holcombe, Charles

Host item

The Journal of Asian Studies  70:1 243-245 2011
12 of 32 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000101924

Title

Review of Men of Letters within the Passes: Guanzhong Literati in Chinese History, 907–1911 by Chang Woei Ong

Author

Janku, Andrea

Host item

Bulletin of the School of Oriental and African Studies, University of London  73:2 336-337 2010
13 of 32 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000152843

Title

Fo jiao wu zhi wen hua : si yuan cai fu yu shi su gong yang guo ji xue shu yan tao hui lun wen ji / Hu Suxin zhu bian = Merit, opulence and the buddhist network of wealth : essays on Buddhist material culture / edited by Sarah E. Fraser

Imprint

Shanghai Shi : Shanghai shu hua chu ban she, 2003

Author

Fraser, Sarah Elizabeth
14 of 32 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000102415

Title

Review of War, Politics and Society in Early Modern China, 900-1795 by Peter Lorge

Author

Waley-Cohen, Joanna

Host item

Bulletin of the School of Oriental and African Studies, University of London  69:3 494-495 2006H    « 1    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Scholiast . Archive . About
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—21 Indica et Buddhica Publishers