Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Subject-heading = Buddhist mural painting and decoration returned 222 record(s).

H    « 1  « 10    10 »  1 »

13 of 222 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000132953

Title

Dunhuang shi ku yi shu. [Dunhuang yan jiu yuan, Jiangsu mei shu chu ban she bian ; zhu bian Duan Wenjie ; bian zhu Duan Wenjie ; she ying Wu Jian]

Imprint

[Nanjing] : Jiangsu mei shu chu ban she, 1993-< >

Author

Duan, Wenjie
14 of 222 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000132968

Title

Kuche Kumutula shi ku / Xinjiang Weiwu'er zi zhi chu bo wu guan bian, Xinjiang ren min chu ban she bian

Imprint

[Urumuchi] : [Shanghai] : Xinjiang ren min chu ban she ; Shanghai ren min mei shu chu ban she, [1993?]
15 of 222 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000133132

Author

Pelliot, Paul,

Title

Boxihe Dunhuang shi ku bi ji / Boxihe zhu ; Geng Sheng, Tang Jianbin yi

Imprint

Lanzhou : Gansu ren min chu ban she, 1993

Author

Geng, Sheng

Author

Tang, Jianbin
16 of 222 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000133164

Author

Sonthiwan ʻInthralip

Title

ʻAphithān sap čhittrakam Thai nư̄ang nai Phraphutthasātsanā / Sonthiwan ʻInthralip

Imprint

[Bangkok] : Saphā Kānsưksā Mahāmakutrātchawitthayālai, 2536 [1993]
17 of 222 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000134818

Author

T͡sultėm, Ni͡amosoryn,

Title

Mongolskia natsional'naia zhivopis' 'Mongol zurag' / N. T͡sultėm ; redaktor D. Sandagdorzh = Development of the Mongolian national style painting 'Mongol zurag' in brief / N. Tsultem ; editor D. Sandagdorzh = Bref aperçu sur le developpement de la peinture Mongole 'Mongol zourag' / N. Tsoultem ; rédacteur D. Sandagdorj = Breve ensayo sobre el desarrollo de la pintura Mongola (Mongol zurag) / N. Tsultem ; redactor D. Sandagdorzh

Imprint

Ulan-Bator : Gosizdatel'stvo, 1986

Author

Sandagdorzh, D.
18 of 222 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000131877

Title

Pi lu si bi hua / [Kang Dianfeng zhu bian]

Imprint

Shijiazhuang Shi : Hebei mei shu chu ban she, 1998

Author

Kang, Dianfeng
19 of 222 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000131928

Author

Herringham, Christiana Jane Powell,

Title

Ajanta frescoes / by Lady Herringham ; with introductory essays by various members of the Indian Society

Imprint

New Delhi : Aryan Books International, 1998
20 of 222 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000131979

Author

Phānuphong Laohasom

Title

Čhittrakam fāphanang Lānnā / [Phānuphong Laohasom]

Imprint

Krung Thēp : Samnakphim Mư̄ang Bōrān : Bǭrisat Khlet Thai čhatčhamnāi, 2541 [1998]
21 of 222 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000137929

Author

Lyon, Elizabeth

Title

The tōsachāt in Thai painting / by Elizabeth Lyons

Imprint

Bangkok, Thailand : Fine Arts Dept., 1972
22 of 222 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000136316

Title

Dunhuang shi ku yi shu / Dunhuang wen wu yan jiu suo bian

Imprint

Lanzhou : Gansu ren min chu ban she : Gansu sheng xin hua shu dian fa xing, 1979H    « 1  « 10    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—22 Indica et Buddhica Publishers