Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Subject-heading = Buddhist precepts returned 38 record(s).

H    « 1    10 »  1 »

4 of 38 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000137378

Author

Pạnyazāwtạ, Ashin

Title

Thilạ wathtụ = The story of sila

Imprint

1975
5 of 38 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000131347

Author

Chandādhika,

Title

ʼA nhuiṅʻʺ maiʹ khyamʻʺ sā / ʼA rhaṅʻ Chandādhika

Imprint

ʼAṅʻʺ cinʻ Mruiʹ nayʻ, [Rangoon] : Tuiṅʻʺ Laṅʻʺ Cā pe : Phranʻʹ khyi reʺ, Rvhe Pāramī Dhamma Cā pe Pranʻʹ pvāʺ reʺ ʼA phvaiʹ, 2000
6 of 38 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000156039

Author

Ōno, Hōdō,

Title

Daijō kaikyō no kenkyū / Ōno Hōdō cho

Imprint

Tōkyō : Risōsha, Shōwa 29 [1954]
7 of 38 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000139518

Author

Śīlabhadra,

Title

Bauddha nīti śikshā

Imprint

1951

Author

Ārya Bamśa, Bhikkhu,
8 of 38 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000135857

Author

Subasinha, D. J.

Title

Buddhist rules for the laity / by D.J. Subasinha

Imprint

Colombo : Victor Ratnayaka, 1982
9 of 38 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000132119

Title

Rūam thamma

Imprint

[Bangkok] : Thanākhān hǣng Prathēt Thai, 2540 [1997]
10 of 38 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000153439

Author

Paññālikhit

Title

Uposathavinicchăy : suar-chlœy qambī uposathasīl / Braḥgrū Paññālikhit Khol Prâk Indapañño

Imprint

Bhnaṃ Beñ : Paṇṇāgār Trairatan̊, 1998
11 of 38 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000155893

Author

Amr̥tānanda,

Title

Gr̥hī-vinaya / Bhikshu Amr̥tānanda

Imprint

Kāntipura, Nepāla : Dharmodaya Sabhā, 1967
12 of 38 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000133135

Author

Phra Phutthakhōsāčhān (Čharœ̄n),

Title

Uposatha sīla : the eight-precept observance / compiled and written by Somdet Phra Buddhaghosācāriya (Ñāṇavara Thera) ; translated from the Thai by Bhikkhu Kantasīlo

Imprint

[Bangkok] : Office of the Secretary of the Supreme Patriarch, 1993
13 of 38 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000126329

Author

Chandimā,

Title

Ạ shin Sandima htok pyan si yin taw mu thāw Ụpok thi let swē hụ khaw hso htaik thāw Thụpāwthạhtạ pạkathạni kyān

Imprint

Yan kon, Zambụ Meik hswei, 1930H    « 1    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—22 Indica et Buddhica Publishers