Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Subject-heading = Buddhists returned 152 record(s).

H    « 1    10 »  1 »

7 of 152 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000133266

Title

Nihon Bukkyō jinmei jiten / henshū komon Kashiwahara Yūsen ... [et al.] ; henshū iin Ishikawa Rikizan ... [et al]. ; [henshū Nihon ukkyō Jinmei Jiten Hensan Iinkai]

Imprint

Kyōto-shi : Hōzōkan, 1992

Author

Ishikawa, Rikizan,
8 of 152 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000135362

Author

Śākya, Lokabahādura

Title

Prajñāparamitā mhasīkegu : jñānayā kham̐munā / Lokabahādura Śākya

Imprint

Yala : Prajñāparamitā Caryā Guṭhī, 1104 [1984]
9 of 152 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000134062

Title

Tōyō Bukkyō jinmei jiten / Saitō Akitoshi, I Chechan hen

Imprint

Tōkyō : Shin Jinbutsu Ōraisha, 1989

Author

Saitō, Akitoshi,

Author

Yi, Chae-chʻang,
10 of 152 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000138594

Author

Rātchabandit

Title

Sō̜n dūai nithān / Thammasārō Phikkhu rīaprīang

Imprint

[Trat, Thailand] : Samnak Wat Khīrīwihān, Čhangwat Trāt, [2511 i.e. 1968]
11 of 152 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000135605

Author

Ōkuwa, Hitoshi,

Title

Daichi no bussha / Ōkuwa Hitoshi, Fukushima Kazuto

Imprint

Ishikawa-ken Kanazawa-shi : Noto Insatsu Shuppanbu, Shōwa 58 [1983]

Author

Fukushima, Kazuto,
12 of 152 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000149680

Title

Cristiani e buddhisti

Imprint

Bologna, Nigrizia, 1971
13 of 152 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000150917

Title

Jinsei fudoki

Imprint

1964

Author

Yamanaka, Ryūen,
14 of 152 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000151019

Author

Tuệ Giác

Title

Việt-Nam Phật-giáo tranh-đấu sử / của Tuệ-Giác ; Tổng-vụ Hoằng-pháp Viện Hóa-đạo duyệt y, Thượng-tọa Thích-Tâm-Giác đề tựa

Imprint

[Saigon] : Hoa-Nghiêm, [1964]
15 of 152 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000130918

Author

Vijētilaka, Matugama Mahinda

Title

Mīgoḍa hāmuduruvō / Matugama Mahinda Vijētilaka

Imprint

Koḷamba : Sadīpā Prakāśana Mandiraya, 2002
16 of 152 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000133042

Author

Cinʻ Caññʻ Cha rā toʻ

Title

Bhaddanta Vicittasārābhivaṃsa Cha rā toʻ Bhu rāʺ krīʺ e* 27 pāʺ ʼaṃʹ phvayʻ myāʺ / Cinʻ Caññʻ Cha rā toʻ

Imprint

Ranʻ kunʻ : Rvhe Pu ra puikʻ Cā pe, 1993H    « 1    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—22 Indica et Buddhica Publishers