Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Subject-heading = Early works to 1800 returned 1037 record(s).

H    « 1  « 10    10 »  1 »

13 of 1037 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000147902

Author

Vasubandhu

Title

Wei shi er shi lun hui yi

Imprint

Xianggang : Xianggang fo xue yin shu ju, 1978
14 of 1037 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000144355

Title

Guang Hong ming ji / [Shi Daoxuan zhuan]

Imprint

[Yangzhou] : Jiangsu guang ling gu ji ke yin she : Yangzhou gu ji shu dian fa xing, 1989

Author

Daoxuan,

Author

Sengyou,
15 of 1037 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000144542

Author

Rol-paʼi-rdo-rje,

Title

Grub mthaʼ thub bstan lhun poʼi mdzes rgyan / Lcaṅ-skya Rol-paʼi-rdo-rje

Imprint

Zi-liṅ : Kruṅ-go Bod kyi śes rig dpe skrun khaṅ : Mtsho-sṅon Źiṅ-chen Źin-hwa dpe tshoṅ khaṅ gis bkram, 1989
16 of 1037 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000144595

Author

Xuanjue,

Title

Sŏnjong Yŏngga chip / Hyeŏp pʻyŏnyŏk

Imprint

Sŏul Tʻŭkpyŏlsi : Hongpŏpwŏn,

Author

Hyeŏp
17 of 1037 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000142326

Author

Daoyuan,

Title

Chŏndŭngnok / Kim Wŏr-un omgim

Imprint

Sŏul Tʻŭkpyŏlsi : Tongguk Taehakkyo Pusŏl Tongguk Yŏkkyŏngwŏn, 1987

Author

Kim, Wŏr-un
18 of 1037 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000142496

Author

Zhiyi,

Title

Stopping and seeing : a comprehensive course in Buddhist meditation / Chih-i ; translated by Thomas Cleary

Imprint

Boston : Shambhala, 1997
19 of 1037 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000154651

Author

Mokṣākaragupta,

Title

[Bauddha-tarkabhāṣā / Mokṣākaraguptaviracitā] = Bauddha-tarkabhasa of Moksakargupta ; edited & translated, with exhaustive notes, by B.N. Singh ; foreword by G.C. Pandey

Imprint

Varanasi : Asha Prakashan, 1985

Author

Singh, B. N.
20 of 1037 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000139861

Author

Gyōnen,

Title

Onritsu tsūchishō / [henshūsha Hazuka Keimei]

Imprint

Nagoya-shi : Gakubu Kenkyūkai, Shōwa 7 [1932]

Author

Hazuka, Keimei
21 of 1037 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000152108

Author

Minamoto, Tamenori,

Title

Sanbō ekotoba

Imprint

Tōkyō : Koten Hozonkai, Shōwa 14- [1939-
22 of 1037 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000145938

Author

Atīśa,

Title

Bodhipathapradīpaḥ / Ācāryadīpaṅkaraśrījñānaviracitaḥ = Byaṅ chub lam gyi sgron ma / Dpal Dīpaṅkara Śrīdzañās = Bodhipathapradīpah of Ācārya Dīpaṅkara Śrījñāna / translated by Losang Norbu Shastri

Imprint

Vārāṇasī : Kendrīya Ucca Tibbatī-Śikshā-Saṃsthāna, 1984

Author

Losang NorbuH    « 1  « 10    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—22 Indica et Buddhica Publishers