Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Subject-heading = Early works to 1800 returned 1037 record(s).

H    « 1    10 »  1 »

3 of 1037 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000142829

Author

Dkon-mchog ʼJigs-med-dbaṅ-po

Title

Grub paʼi mthaʼi rnam par bźag pa rin po cheʼi ʼphreṅ ba / Dkon-mchog-ʼjigs-med-dbaṅ-pos brtsams ; Bsaṅ-chu rdzoṅ rtsom sgyur khaṅ gis legs bsgrigs byas

Imprint

Lanzhou : Kan-suʼu mi rigs dpe skrun khaṅ, 1995

Author

Dkon-mchog-ʼjigs-med-dbaṅ-po
4 of 1037 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000153040

Title

Zu tang ji / Jing, Yun chan seng bian ; Zhang Hua dian jiao

Imprint

Zhengzhou Shi : Zhongzhou gu ji chu ban she, 2001

Author

Jing,

Author

Yun,
5 of 1037 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000153074

Author

Nāgārjuna,

Title

Saint Nagarjuna's letter to King Gautamiputra / edited and compiled by C.T. Dorji = Bśes paʼi spriṅs yig slob dpon chen po ʼphags pa Klu-sgrub kyis mdzaʼ bo rgyal po Bde-spyod-bzaṅ-po la bskur ba bźugs so

Imprint

Delhi : Prominent Publishers, 2001

Author

Dorji, C. T.
6 of 1037 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000146984

Author

Nittatsu,

Title

Shinbutsu myōōron / Yamaguchi Kōichi hen

Imprint

Yokohama-shi : Hokke Jānaru, Shōwa 56 [1981]

Author

Yamaguchi, Kōichi
7 of 1037 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000143149

Author

ʼJam-dbyaṅs-bźad-pa Ṅag-dbaṅ-brtson-ʼgrus,

Title

Grub mthaʼi rnam bśad kun bzaṅ źiṅ gi ñi ma / ʼJam-dbyaṅ-bźad-paʼi-rdo-rjes mdzad

Imprint

[Lanzhou] : Kan-suʼu mi rigs dpe skrun khaṅ, 1994
8 of 1037 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000143225

Author

Śāntideva,

Title

Bodhicaryāvatāra / Ācārya Śānti Deva kr̥ta ; Pahaṛī bhāṣā-anuvādaka Nārāyaṇacanda Parāśara

Imprint

Dillī : Himācala Pustaka Bhaṇḍāra, 1994
9 of 1037 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000145002

Author

Chōken,

Title

Zatsunenshū / Seiken hitsu

Imprint

Nara-ken Yoshino-gun Yoshino-chō : Ryūmon bunko, Shōwa 62 [1987]

Author

Seiken,

Author

Kawase, Kazuma,
10 of 1037 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000139239

Author

Shinkaku,

Title

Nittōki

Imprint

Nara-ken Yoshino-gun Yoshino-chō : Ryūmon Bunko, Shōwa 35 [1960]

Author

Kakugō,

Author

Kawase, Kazuma,
11 of 1037 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000154923

Title

Kāiyanakhō̜n

Imprint

[Nakhon Si Thammarat] : Sūn Watthanatham Phāk Tai, Witthayālai Khrū Nakhō̜n Sī Thammarāt, 2523 [1980]
12 of 1037 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000139975

Title

Chūgoku shoshishū / [sanshūsha Muranaka Yūshō]

Imprint

Tōkyō : Sankibō Busshorin, Heisei 18 [2006]

Author

Muranaka, Yūshō,H    « 1    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—22 Indica et Buddhica Publishers