Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Subject-heading = Pictorial works returned 186 record(s).

H    « 1  « 10    10 »  1 »

19 of 186 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000132479

Title

Phōthirak, phōthikit

Imprint

[Nakhon Pathom, Thailand] : Klum Sutfang Fan, 2538 [1995]
20 of 186 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000136090

Title

Hikyō Radakku : Nishi Chibetto ni Ramakyō o tazunete

Imprint

Narita-shi : Naritasan Shinshōji, Shōwa 55 [1980]
21 of 186 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000131766

Author

Shi, Cheng

Title

Chan shi / bian wen Shi Cheng ; hui tu Fan Zhen'ai deng

Imprint

Beijing : Dong fang chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1999

Author

Fan, Zhen'ai
22 of 186 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000131776

Author

Song, Hong

Title

Ju shi lin / bian wen Song Hong ; hui tu Fan Zhen'ai deng

Imprint

Beijing : Dong fang chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1999

Author

Fan, Zhen'ai
23 of 186 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000131802

Author

Wang, Dayou,

Title

Ming shan ming si ming ta ming ku / bian wen Wang Dayou ; hui tu Fan Zhen'ai deng

Imprint

Beijing : Dong fang chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1999

Author

Fan, Zhen'ai
24 of 186 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000153637

Title

Thētrangsī ʻanusaranālai. Sinlōk lư̄atham : chabap sombūn / khō̜ng Phra Rātchanirōtrangsīkhamphīrapanyāwisit (Thēt Thētrangsī)

Imprint

Nō̜ngkhāi : Wat Hin Māk Pēng, 2538 [1995]

Author

Phra Nirōtrangsīkhamphīrapanyāčhan
25 of 186 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000131496

Author

Sirāphō̜n Thitathān Na Thalāng,

Title

Khatichon nai phāp chœ̄ng bān nātāng phra ʻubōsot Wat Phrachētuphon / Sirāphō̜n Na Thalāng, Sukanyā Sutchāyā

Imprint

[Bangkok] : Khana Song Wat Phrachētuphon rūamkap Sūn Khatichonwitthayā læ Phāk Wichā Phāsā Thai, Khana ʻAksō̜rasāt, Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2543 [2000]

Author

Sukanyā Sutchāyā
26 of 186 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000132913

Author

Võ, Văn Tường,

Title

Những ngôi chùa nổi tiếng Việt Nam / Võ Văn Tường ; lời giới thiệu, Thích Minh Châu ; lời tựa, Đặng Văn Bài, Nguyễn Quốc Hùng ; dịch Anh văn, Trần Tuấn Mẫn, Thích Nguyên Tâm = Vietnam's famous pagodas / Vo Van Tuong ; introduction, Thich Minh Chau ; preface, Dang Van Bai, Nguyen Quoc Hung ; translate [i.e. translators], Tran Tuan Man, Thich Nguyen Tam

Imprint

Hà Nội : Văn hóa thông tin, 1994

Author

Minh Châu,
27 of 186 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000129733

Title

Ming ren yu Yungang / Yungang Shiku wen wu yan jiu suo bian

Imprint

Beijing : Wen wu chu ban she, 2005
28 of 186 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000151990

Author

Maraini, Fosco

Title

Chibetto / Fosuko Maraini cho = Lontano Tibet / foto di Fosco Maraini

Imprint

Tōkyō : Shunchōkai, Shōwa 17 [1942]H    « 1  « 10    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Scholiast . Archive . About
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—21 Indica et Buddhica Publishers