Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Subject-heading = Taoist philosophy returned 16 record(s).

H    10 »  1 »

1 of 16 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000157083

Author

Ma, Yifu,

Title

Ma Yifu quan ji / [Ma Yifu zhu ; Wu Guang zhu bian]

Imprint

Hangzhou Shi : Zhejiang gu ji chu ban she, 2013

Author

Wu, Guang,
2 of 16 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000143027

Title

Dao fo ru si xiang yu Zhongguo chuan tong wen hua / Zhang Rongming zhu bian

Imprint

Shanghai : Shanghai ren min chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo jing xiao, 1994

Author

Zhang, Rongming,
3 of 16 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000132921

Author

Xu, Dishan,

Title

Dao jiao, yin ming ji qi ta / Xu Dishan zhu

Imprint

[Peking] : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 1994
4 of 16 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000129861

Author

Li, Xia,

Title

Yuan rong zhi si : ru dao fo ji qi guan xi yan jiu / Li Xia zhu

Imprint

Hefei Shi : Anhui da xue chu ban she, 2005
5 of 16 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000146214

Author

Yan, Beiming

Title

Ru dao fo si xiang san lun / Yan Beiming zhu

Imprint

Changsha Shi : Hunan ren min chu ban she : Hunan sheng xin hua shu dian fa xing, 1984
6 of 16 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000156763

Author

Chen, Yan,

Title

Ru, shi, dao de sheng tai zhi hui yu yi shu su qiu / Chen Yan, Zhao Yu, Li Lin zhu

Imprint

Beijing Shi : Ren min wen xue chu ban she, 2012

Author

Zhao, Yu

Author

Li, Lin
7 of 16 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000156986

Author

Hinton, David,

Title

Hunger Mountain : a field guide to mind and landscape / David Hinton

Imprint

Boston : Shambhala, 2012
8 of 16 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000102375

Title

Review of The Pristine Dao: Metaphysics in Early Daoist Discourse by Thomas Michael

Author

Sterckx, Roel

Host item

Bulletin of the School of Oriental and African Studies, University of London  69:2 333-335 2006
9 of 16 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000102556

Title

Review of The Penumbra Unbound: The Neo-Taoist Philosophy of Guo Xiang by Brook Ziporyn

Author

Barrett, T. H.

Host item

Bulletin of the School of Oriental and African Studies, University of London  67:1 119-121 2004
10 of 16 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000206823

Title

Review of The Penumbra Unbound: The Neo-Taoist Philosophy of Guo Xiang by Brook Ziporyn

Author

Hansen, Chad

Host item

The Journal of Asian Studies  63:2 502-504 2004H    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—22 Indica et Buddhica Publishers