Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Subject-heading = Taoist philosophy returned 16 record(s).

H    « 1    1 »

10 of 16 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000206823

Title

Review of The Penumbra Unbound: The Neo-Taoist Philosophy of Guo Xiang by Brook Ziporyn

Author

Hansen, Chad

Host item

The Journal of Asian Studies  63:2 502-504 2004
11 of 16 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000133680

Author

Tang, Yijie

Title

Ru dao shi yu nei zai chao yue wen ti / zhu zhe Tang Yijie

Imprint

Nanchang Shi : Jiangxi ren min chu ban she : jing xiao Jiangxi sheng Xin hua shu dian, 1991
12 of 16 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000104570

Title

Review of Early Chinese Mysticism: Philosophy and Soteriology in the Taoist Tradition by Livia Kohn

Author

Barrett, T. H.

Host item

Bulletin of the School of Oriental and African Studies, University of London  57:2 417-418 1994
13 of 16 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000130580

Author

Wang, Xiaoyi,

Title

Ru shi dao yu Wei Jin xuan xue xing cheng / Wang Xiaoyi zhu

Imprint

Beijing Shi : Zhonghua shu ju, 2003
14 of 16 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000140487

Author

Hu, Weixi

Title

Zhui qiu sheng ming de chao yue yu rong tong : ru dao chan yu xiu xian / Hu Weixi, Chen Yingying zhu

Imprint

Kunming Shi : Yunnan ren min chu ban she, 2004

Author

Chen, Yingying
15 of 16 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000207650

Title

Review of The Pristine Dao: Metaphysics in Early Daoist Discourse by Thomas Michael

Author

Miller, James

Host item

The Journal of Asian Studies  66:4 1122-1124 2007
16 of 16 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000134401

Author

Tang, Yijie

Title

Zhongguo chuan tong wen hua zhong di ru dao shi / Tang Yijie zhu

Imprint

Beijing : Zhongguo he ping chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1988H    « 1    1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—22 Indica et Buddhica Publishers