Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Date-of-publication = [1986] returned 1646 record(s).

H    « 1    10 »  1 »

5 of 1646 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000134672

Title

Korean Buddhist art

Imprint

Seoul, Korea : Korean Overseas Information Service, [1986?]
6 of 1646 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000134679

Title

Lūangpū Wāen Sučhinnō

Imprint

Thailand : Mūnnithi Lūangpū Wāen Sučhinno, 1986
7 of 1646 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000134692

Title

Phrakhunčhao Lūangpū Chō̜p Thānasamō chīwaprawat, thammathētsanā, patipathā

Imprint

[Loei : Khana Sitsayānusit, 1986]

Author

Thānasamō,
8 of 1646 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000134716

Author

Bančhop Bannaručhi

Title

Botphlēng phranipphān / Bančhop Bannaručhi

Imprint

Kō̜thō̜mō̜. [i.e. Krung Thēp Mahā Nakhō̜n] : Samnakphim Sukhaphāp Čhai, 2529 [1986]
9 of 1646 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000134724

Author

Chʻoe, Chŏng-hŭi,

Title

Hanʼguk Pulgyo chŏnsŏl 99 / Chʻoe Chŏng-hŭi

Imprint

Sŏul : Uri Chʻulpʻansa, 2530 [i.e. 1986]
10 of 1646 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000134725

Author

Deegalle Mahinda,

Title

Nirvāṇaya saha sadācāraya / Dīgalle Mahinda himi

Imprint

Nugēgoḍa : Dīpāni, 1986
11 of 1646 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000134734

Author

Han, Congyu

Title

Fo jia zhi hui yu lu / bian [xie] zhe Han Congyu

Imprint

Jiulong : Wen guang chu ban she, 1986
12 of 1646 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000134765

Author

Ñāṇa,

Title

Paramattha saṃkhipʻ kyamʻʺ Layʻ tī Cha rā toʻ Bhu rāʺ krīʺ

Imprint

Ranʻ kunʻ : Praññʻ thoṅʻ cu Chuirhayʻlacʻ Sammata Mranʻ mā Nuiṅʻ ṅaṃ toʻ, Sāsanā reʺ Ūʺ cīʺ Ṭhāna : Mranʻ mā Praññʻ Cā ʼupʻ Tuikʻ ʼupʻ Tuikʻ mha phranʻʹ khyi saññʻ, 1986
13 of 1646 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000134769

Author

Nō̜. Na Pāknam,

Title

Khwāmpenmā khō̜ng sathūp čhēdī nai Sayāmmaprathēt / Nō̜. Na Pāknam

Imprint

[Bangkok] : Mūang Bōrān : Bō̜risat Khlet Thai, čhatčhamnāi, 2529 [1986]
14 of 1646 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000134774

Author

Palihapiṭiya, Rañjit Amarakīrti

Title

Aitihāsika Bellanvila / Rañjit Amarakīrti Palihapiṭiya

Imprint

[Boralăsgamuva? : Rañjit Amarakīrti Palihapiṭiya], 1986H    « 1    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Scholiast . Archive . About
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—21 Indica et Buddhica Publishers