Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Date-of-publication = [1991] returned 1991 record(s).

H    « 1  « 10    10 »  1 »

40 of 1991 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000133660

Author

Phra Thēpphawēthī (Prayut)

Title

Ying kāo thưng suk ying klai thưng tham Phra Thēpphawēthī (Prayut Payuttō)

Imprint

Krung Thēp : Rōngphim Mahāčhulālongkō̜nrātchawitthayālai, 2534 [1991]

Author

Phra Rātchakittiwēthī
41 of 1991 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000133681

Author

Thanh Hải

Title

Thơ vô tử

Imprint

[California] : East West Printing, 1991
42 of 1991 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000133690

Author

Vicittasārābhivaṃsa,

Title

The great chronicle of Buddhas Vicittasārābhivaṃsa ; translated into English by U Ko Lay-U Tin Lwin

Imprint

Yangon : Ti-Ni Pub. Centre, 1991-
43 of 1991 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000143680

Title

Buddhabhāsā lakʻ cvai kyamʻʺ / Praññʻ thoṅʻ cu Mranʻ mā Nuiṅʻ ṅaṃ toʻ ʼA cuiʺ ra, Praññʻ thai reʺ nhaṅʻʹ Sāsanā reʺ Vanʻ krīʺ Ṭhāna, Sāsanā reʺ Ūʺ cīʺ Ṭhāna

Imprint

Ranʻ kunʻ : Sāsanā reʺ Ūʺ cīʺ Ṭhāna, 1991-1993
44 of 1991 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000143686

Title

Chisong Pohyŏn haengwŏnpʻum / [yŏkcha Kwangdŏk]

Imprint

Sŏul-si : Pulgwang Chʻulpʻanbu, 1991

Author

Ko, Kwang-dŏk
45 of 1991 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000143691

Title

Fo Chan bao xun

Imprint

[Taiwan : s.n., 1991?]
46 of 1991 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000143692

Title

Fo jiao shi / zong zhu bian Ren Jiyu ; ben shu zhu bian Du Jiwen

Imprint

Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1991

Author

Ren, Jiyu,

Author

Du, Jiwen
47 of 1991 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000143703

Title

ʻĪsān chabap Phutthasātsanā

Imprint

[Khon Kaen] : Sūn Watthanatham ʻĪsān, Mahāwitthayālai Khō̜n Kǣn, 2534 [1991]

Author

Chō̜p Dīsuankhōk
48 of 1991 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000143708

Title

Kasan hakpo

Imprint

Sŏul T'ŭkpyŏlsi : Kasan Pulgyo Munhwa Chinhŭngwŏn, 1991-
49 of 1991 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000143713

Title

Legs rtsom sñiṅ bsdus / [Si-khron Źiṅ-chen Bod yig slob grwas bsgrigs]

Imprint

Pe-cin : Mi rigs dpe skrun khaṅ, 1991H    « 1  « 10    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—21 Indica et Buddhica Publishers