Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Date-of-publication = [2008?] returned 1238 record(s).

H    « 1  « 10    10 »  1 »

14 of 1238 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000129303

Title

Sinlapatham / Phra Mahā Somchōk Thīrathammō

Imprint

Krung Thēp : Sūn Songsœ̄m læ Phatthanā Phalang Phændin chœ̄ng Khunnatham, Samnakngān Bō̜rihān æ Phatthanā ʻOngkhwāmrū, 2551 [2008]
15 of 1238 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000129306

Title

Suttapiṭake Khuddakanikāye Buddhavaṃsapāli : Hindī anuvādasahitā / sampādaka evaṃ anuvādaka Svāmī Dvārikādāsaśāstrī

Imprint

Vārāṇasī : Bauddhabhāratī, 2008

Author

Dwarikadas Shastri,
16 of 1238 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000129307

Title

Suttapiṭake Khuddakanikāye Vimānavatthupāli, Petavatthupāli : Hindī-anuvādasahita / sampādaka evaṃ anuvādaka Svāmī Dvārikādāsaśāstrī

Imprint

Vārāṇasī : Bauddhabhāratī, 2008

Author

Dwarikadas Shastri,
17 of 1238 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000129308

Title

Tamrā phra trailaksanayān pen samut phok khūmư̄ / dōi Mō̜. Pō̜. Mōrōlān Pō̜rō̜

Imprint

[Bangkok : Rān Nangsư̄ Thā Chāng, 2008?]
18 of 1238 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000129311

Title

Tibet: beyond fear

Imprint

2008
19 of 1238 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000129316

Title

Vinayapiṭake Cullavaggapāli : Hindīrūpāntarasahitā / sampādaka evaṃ anuvādaka Svāmī Dvārikādāsaśāstrī

Imprint

Vārāṇasī : Bauddhabhāratī, 2008

Author

Dwarikadas Shastri,
20 of 1238 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000129319

Title

White Manjushree empowerment / teaching by His Holiness the 14th Dalai Lama ; produced by Rajiv Mehrotra for the Foundation for Universal Responsibility of His Holiness The Dalai Lama

Imprint

New Delhi : The Foundation for Universal Responsibility of His Holiness The Dalai Lama : Distributed by Syncline Films Pvt. Ltd., 2008

Author

Bstan-ʼdzin-rgya-mtsho,

Author

Mehrotra, Rajiv,
21 of 1238 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000129364

Author

Damrongtham

Title

Lūangpū Man Phūrithattō : tā̜mrō̜i phraʻariyačhao / Damrongtham, rīaprīang

Imprint

Krung Thēp : Bō̜risat Thai Khwō̜litī Buk, 2551 [2008]
22 of 1238 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000129372

Author

ʻĒkkachai Čhulačhārit

Title

Ō̜! Phut thǣ pen chēnnī ʻēng / ʻĒkkachai Čhulačhārit

Imprint

[Bangkok] : ʻĒkkachai Čhulačhārit, 2551 [2008]
23 of 1238 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000129410

Author

Kanlayānasitthiwat,

Title

Phraphithītham kānsūat thamnō̜ng lūang / Phrakhrū Kanlayānasitthiwat

Imprint

Krung Thēp : Rōngphim Mahāčhulālongkō̜nrātchawitthayālai, 2551 [2008]H    « 1  « 10    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Scholiast . Archive . About
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—21 Indica et Buddhica Publishers