Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Date-of-publication = -2001 returned 1692 record(s).

H    « 1    10 »  1 »

8 of 1692 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000141234

Title

Lak būranākān thāng kānsưksā tām nai hǣng phutthatham / Sumon Amō̜nwiwat

Imprint

[Bangkok] : Mahāwitthayālai Sukhōthai Thammāthirāt, 2544 [2001]
9 of 1692 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000141238

Title

Nihon no Bukkyō. Nihon Bukkyō Kenkyūkai hen

Imprint

Kyōto-shi : Hōzōkan, 1998-2001
10 of 1692 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000141239

Title

Pañcaśīla : Bauddha sāhitya vārshikī

Imprint

Naī Dillī : Bauddha Phāuṇḍeśana, 2001-
11 of 1692 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000141241

Title

Phutthaprawat

Imprint

[Bangkok] : Sathāban ʻĒchīa Sưksā, Čhulālongkō̜n Mahāwitthayālai : Krom Sāman Sưksā, Krasūang Sưksāthikān : Thaiphan ʻIntœ̄ ʻǢk, [2001?]
12 of 1692 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000141244

Title

La rivelazione del Buddha

Imprint

Milano : A. Mondadori, 2001-
13 of 1692 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000141263

Author

Batchelor, Martine

Title

Meditation for life / Martine Batchelor ; photography by Stephen Batchelor

Imprint

Boston : Wisdom Publications, 2001

Author

Batchelor, Stephen
14 of 1692 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000141268

Author

Braḥ Sāsanamunī

Title

Padānukram Dhammapad / Braḥ Grū Sirīsobhǎṇ Kim Tūr, riapriaṅ

Imprint

Bhnaṃ Beñ : Buddhasāsanāpaṇḍity, 2001
15 of 1692 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000141294

Author

Đoàn, Trung Còn

Title

Lịch sử nhà Phật / Đoàn Trung Còn

Imprint

Hà Nội : Nhà xuất bản Tôn giáo, 2001
16 of 1692 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000141297

Author

Duy Tuệ

Title

Hành trang vào đời / Duy Tuệ

Imprint

Hà Nội : Nhà xuất bản Văn hóa-thông tin, 2001
17 of 1692 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000141302

Author

Fletcher, Tenshin

Title

Way of Zen / Tenshin Fletcher & David Scott

Imprint

New York : T. Dunne Books, 2001

Author

Scott, David,H    « 1    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Scholiast . Archive . About
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—21 Indica et Buddhica Publishers