Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Date-of-publication = 1, 1931] returned 7 record(s).

H    « 1    1 »

5 of 7 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000152368

Author

Sumana, Bhaddanta,

Title

Wịpạthạna ạ lok pēi sin tạ yā kyī, hnịn wịpạthạna wihtị ạ sā sā / Mō hnyīn Tāw yạ Ko taw kyī [Baddantạ Sumana] ; Ū Bạ Thīn kyī kyat thi

Imprint

Mon ywa : Tāing Lōn Meik hswei, 1293 [1931]
6 of 7 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000154465

Author

Vasubandhu

Title

Abhidharmakośaḥ Ācārya-Vasubandhu-praṇītaḥ ; Rāhula-Sāṅkr̥tyāyana-viracitayā Nālandikābhidhayā ṭīkayā pariśiṣṭādinā ca sahitaḥ

Imprint

Vārāṇasyāṃ : Kāśī-Vidyāpīṭhena prakāśitaḥ, 1988 [1931]

Author

Sāṅkr̥tyāyana, Rāhula,
7 of 7 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000000631

Title

Yan jing xue bao

Imprint

Bei jing : Yan jing da xue ha fo yan jing xue she, 1932-1937

Imprint

Bei jing : Yan jing da xue tu shu guan, 1927-1931

Imprint

Bei jing : Yan jing da xue ha fo yan jing xue she bei jing ban gong chu, 1927-1951H    « 1    1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—22 Indica et Buddhica Publishers