Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Date-of-publication = 1940] returned 314 record(s).

H    « 1    10 »  1 »

4 of 314 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000152078

Author

Wāt,

Title

Sangkhahawatthu 4 nangsư̄ sō̜n Phraphutthasātsanā kǣ dek / Phra Čhunlakhanitsō̜n (Wāt Ninpraphā) tǣng

Imprint

[Bangkok : Samnak Rātchalēkhāthikān], 2483 [1940]
5 of 314 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000139663

Title

[Abhidhammapiṭake Dhammasaṅgani] Dhammasaṅgani First book of the Abhidhammapiṭaka of the Buddhists of the Theravada school for the first time critically edited in Devanagari characters by P.V. Bapat and R.D. Vadekar

Imprint

Poona : B.O.R. Institute, 1940

Author

Bapat, P. V.

Author

Vadekar, R. D.
6 of 314 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000139669

Author

Ariya,

Title

Samantapāsādika kathinʻ ʼarasā Ūʺ Ariya matherʻ cī raṅʻ toʻ mū saññʻ ; Pāḷi Cha rā khyupʻ Ūʺ Krīʺ Phe, Cha rā Kyoʻ, nhaṅʻʹ Cha rā Ūʺ Phe Mraṅʻʹ krīʺ krapʻ praṅʻ chaṅʻ saññʻ

Imprint

Ranʻ kunʻ : Haṃsāvatī Piṭakatʻ Puṃ nhipʻ tuikʻ, 1940
7 of 314 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000139684

Author

Tamamuro, Taijō,

Title

Nihon Bukkyō shi gaisetsu

Imprint

[15 i.e. 1940]
8 of 314 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000126563

Author

Ñāṇa,

Title

Yạmaik ạ hpyei kyān. The essence of Yamaka. Ū Maung Kyī Myan ma batha pyan hso htā thi. Hsạ ya Nyụn kyī kyap pyin hsin thi

Imprint

Yan kon, Maung Htūn Lu, 1302 [1940]

Author

Maung Gyi,

Author

Nyunt,
9 of 314 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000126805

Author

Mahāsīlavaṁsa,

Title

Dhammapāla pyuiʹ Rhaṅʻ Mahāsīlavaṃsa Therʻ cī raṅʻ reʺ sāʺ toʻ mū so

Imprint

Ranʻ kunʻ : Haṃsāvatī Sa taṅʻʺ cā Puṃ nhipʻ tuikʻ, 1940
10 of 314 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000127014

Author

Dhammapāla

Title

Parmattha dīpanī

Imprint

1940

Author

Lin, Saya
11 of 314 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000127033

Title

Shaka zenshō monogatari

Imprint

[15 i.e. 1940]

Author

Tachibana, Shundō,
12 of 314 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000127088

Title

Abhidhammapiṭake Dhammasaṅgaṇi

Imprint

Poona : R. N. Dandekar for the B. O. R. Institute, 1940

Author

Bapat, P. V.

Author

Vadekar, R. D.,
13 of 314 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000156071

Title

Phrathammathētsanā khamphī Thai khō̜ng Mahāmakutrātchawitthayālai nai phrabō̜rommarāchūpatham

Imprint

[Bangkok] : Mahāmakutrātchawitthayālai, 2483-2489 [1940-1945]H    « 1    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—22 Indica et Buddhica Publishers