Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Date-of-publication = 1955 returned 396 record(s).

H    « 1  « 10    10 »  1 »

22 of 396 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000139409

Title

Chŏngsŏn hyŏntʻo Chʻimun

Imprint

[1955]

Author

An, Chinho,
23 of 396 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000139416

Author

Bharati, Dharmvir,

Title

Siddha-sahitya

Imprint

[1955]
24 of 396 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000139417

Author

Bhattacharyya, Benoytosh,

Title

Bauddhadera debadebī

Imprint

[1955]
25 of 396 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000139419

Author

Chō̜. Phō̜. Thō̜

Title

Chīwit læ ngān khōng Thān Phutthathāt Phikkhu / Chō̜. Phō̜. Thō̜. rūaprūam

Imprint

Sām Yō̜t, Phra Nakhō̜n : Samnakphim Suwichān, [2498 i.e. 1955]

Author

Phra Thēpwisutthimēthī
26 of 396 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000139422

Author

Katsuno, Ryūshin

Title

Sōhei

Imprint

30 [1955]
27 of 396 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000139436

Author

Saṅghasena

Title

Pai yü ching

Imprint

[1955]
28 of 396 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000126619

Title

Suttantapiṭake Khuddakanikāye Vimānavatthu, Petavatthu, Theragāthā, Therīgāthāpāḷi

Imprint

[Rangoon] : Marammaraṭṭhe Buddhasāsanāsamiti, 1955
29 of 396 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000126837

Title

Suttantapiṭake Khuddakanikāye Khuddakapāṭha, Dhammapada, Udāna, Itivuttaka, Suttanipātapāḷi

Imprint

[Yan kon] : Marammaraṭṭhe, Buddhasāsanasamitiyā, Muddanayantālaye muddāpitā, 1955, 1972 printing
30 of 396 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000126988

Title

Pŏpkugyŏng

Imprint

1955, 1966 printing

Author

Kim, Tal-chin,
31 of 396 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000150789

Author

Tzʻu-hang, Shih

Title

Pʻu-tʻi hsin ying

Imprint

44 [1955], 55 [1966] printingH    « 1  « 10    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Scholiast . Archive . About
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—21 Indica et Buddhica Publishers