Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Date-of-publication = 1969 returned 1338 record(s).

H    « 1  « 10    10 »  1 »

16 of 1338 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS

Summary

IEB-ID

IEB0000127495

Title

Tịpịtạkạ Palị Myan ma ạbịdan / Pyi htaung sụ Myan ma Naing Ngan Buddạ Thathạna Ạ hpwẹ ; Hsạ ya taw Ū Ñānuttara ko ạ hmū htā ywẹi Jambudipạ Kyāung Hsaung Ạbịdan Ạ hpwẹ kạ yēi thā pyụ sụ thi

Imprint

Yan kon : Myan ma Naing Ngan Buddạ Thathạna Ạ hpwẹ, <1969-1987 >

Author

Ñānuttara, Sayadaw U.H    « 1  « 10    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—21 Indica et Buddhica Publishers