Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Date-of-publication = 1969 returned 1338 record(s).

H    « 1  « 10    10 »  1 »

14 of 1338 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000155852

Author

Kara, Karuṇākara,

Title

Āścarya Caryyācaẏa

Imprint

1969
15 of 1338 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000155864

Title

Dai Nihon kinsei shiryō. Tōkyō Daigaku Shiryō Hensanjo hensan

Imprint

Tōkyō : Tōkyō Daigaku Shuppankai, 1968-1969
16 of 1338 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000127495

Title

Tịpịtạkạ Palị Myan ma ạbịdan / Pyi htaung sụ Myan ma Naing Ngan Buddạ Thathạna Ạ hpwẹ ; Hsạ ya taw Ū Ñānuttara ko ạ hmū htā ywẹi Jambudipạ Kyāung Hsaung Ạbịdan Ạ hpwẹ kạ yēi thā pyụ sụ thi

Imprint

Yan kon : Myan ma Naing Ngan Buddạ Thathạna Ạ hpwẹ, <1969-1987 >

Author

Ñānuttara, Sayadaw U.
17 of 1338 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000127789

Author

Saigusa, Mitsuyoshi,

Title

Studien zum Mahāprajñāpāramita(upadeśa)śāstra / vorgelegt von Mitsuyoshi Saigusa

Imprint

Tokyo : Hokuseido, 1969
18 of 1338 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000128168

Author

Ōchō, Enichi,

Title

Hokke shisō

Imprint

1969
19 of 1338 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000128169

Author

Nishimura, Jikō

Title

Hokekyō no shinzui jigage kōwa

Imprint

[44 i.e. 1969]
20 of 1338 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000128248

Author

Taniguchi, Masaharu,

Title

Yuimagyō kaishaku

Imprint

44(1969)
21 of 1338 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000128280

Title

Hua yen hsüan tʻan hui hsüan chi

Imprint

1969
22 of 1338 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000128367

Author

Fuji, Shūsui,

Title

Amidakyō no sekai

Imprint

1969
23 of 1338 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000138326

Title

ʻAnusō̜n Mahāčhulā-- : khrop rō̜p pī thī 22, 18 Karakadākhom 2512

Imprint

[Bangkok] : Mahāčhulālongkō̜nrātchawitthayālai, [1969]H    « 1  « 10    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—22 Indica et Buddhica Publishers