Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Date-of-publication = 1972] returned 1674 record(s).

H    « 1  « 10    10 »  1 »

21 of 1674 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000137903

Author

Itō, Kokan,

Title

Robō no ojizōsama

Imprint

47(1972)
22 of 1674 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000137907

Author

Jñāneśvara, Agalabada

Title

Minisā handunā gănīma

Imprint

[1972]
23 of 1674 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000137908

Author

Kamo, Chōmei,

Title

Hosshinshū

Imprint

47(1972)

Author

Yanase, Kazuo,
24 of 1674 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000137919

Author

Kino, Shūshin

Title

Butsuzō zui / [chosha Kino Shūshin]

Imprint

Tōkyō : Kokusho Kankōkai, Shōwa 47 [1972]
25 of 1674 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000137921

Author

Koṅ-sprul Blo-gros-mthaʼ-yas,

Title

ʼChi med r94gs maʼi sñin thig gi cha lag Gtsugtor-rnam-par-rgyal-maʼi gzuṅs sgrub daṅ mchod paʼi cho ga bltas du bkod pa dri med nor bu

Imprint

[Sgaṅ tog : s.n., 1972]
26 of 1674 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000137937

Author

Minh Chiếu,

Title

Truyện cổ Phật giáo

Imprint

Đà-nẵng, Phật-Học-Viện Trung-Phần, 2516- [i.e. 1972-
27 of 1674 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000137946

Author

Nakano, Tōei

Title

Hōwa no kenkyū

Imprint

47 (1972)
28 of 1674 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000137961

Author

Phra Phutthāchān

Title

Prawat Wat Suthatthēpwarārām / rīaprīang dōi Somdet Phra Phutthāčhān (Sōm Chanuna Mahāthēra)

Imprint

[Bangkok : Lamun Sutthisīsang, 2515 i.e. 1972]

Author

Čhǣm Sutthisīsang,
29 of 1674 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000137969

Author

Rœ̄ng ʻAtthawibūn

Title

Phithī thamnīam song dōi Rœ̄ng ʻAtthawibūn

Imprint

[Bangkok : Wat ʻArunrātchawarārām, 2515 i.e. 1972]
30 of 1674 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000137991

Author

Takada, Kōin,

Title

Nasake

Imprint

47(1972)H    « 1  « 10    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—22 Indica et Buddhica Publishers