Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Date-of-publication = 1988 returned 1601 record(s).

H    « 1  « 10    10 »  1 »

16 of 1601 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000134263

Title

Ming seng lu / Quan guo zheng xie wen shi zi liao wei yuan hui zong jiao zu bian

Imprint

Beijing : Zhongguo wen shi chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1988
17 of 1601 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000134265

Title

Mō̜ranasati : Phutthawithī tō̜nrap khwāmtāi dūai sati læ panyā

Imprint

[Bangkok] : Klum Sưksā læ Patibat Tham, [1988]

Author

ʻŪaichai Chaikittisin,
18 of 1601 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000134284

Title

Sŏn'gak Kuksa Tosŏn sinyŏn'gu

Imprint

[Yŏngam-ŭp] : Yŏngam-gun, 1988
19 of 1601 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000134289

Title

Tamnān Wat Phrabāt Yang Wīt, ʻAmphœ̄ Sanpātō̜ng, Čhangwat Chīang Mai

Imprint

Lamphun : Hō̜. Čhō̜. Kō̜. Kusumānānāphan Lamphūn, [1988]
20 of 1601 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000134331

Author

Hēmaratana, Pallēgama,

Title

Pahana nivī doḷos mahē / Pallēgama Hēmaratana Himi

Imprint

Nugēgoḍa : Vasanta Pot, 1988
21 of 1601 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000134355

Author

Lokesh Chandra

Title

The thousand-armed Avalokiteśvara / Lokesh Chandra ; foreword, Kapila Vatayayan

Imprint

New Delhi : Abhinav Publications: Indira Gandhi National Centre for the Arts, 1988
22 of 1601 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000134376

Author

Phra Thēpwēthī

Title

Kam tām nai hǣng Phutthatham / Phra Thēpwēthī (Prayut Payuttō)

Imprint

[Bangkok] : Mūnnithi Phutthatham, 2531 [1988]
23 of 1601 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000134377

Author

Phra Thēpwēthī

Title

Karanī Santi ʻAsōk / Phra Thēpwēthī (Prayut Payuttō)

Imprint

Kō̜thō̜mō̜. [i.e. Krung Thēp Mahā Nakhō̜n] : Parīanthammasamākhom hǣng Prathēt Thai, [2531 i.e. 1988]
24 of 1601 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000134384

Author

Samrūatwithīsamut

Title

Phranāng Sāmāwadī / dōi Lūang Samrūatwithīsamut

Imprint

[Bangkok : s.n., 2531 i.e. 1988]

Author

Buddhaghosa
25 of 1601 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000134394

Author

Sombat Čhanthrawong

Title

Chumchon pathom ʻAsōk : kānsưksā Phutthayūthōpīa / dōi Sombat Čhanthrawong

Imprint

Bāng Kapī, Kō̜thō̜mō̜. [i.e. Krung Thēp Mahā Nakhō̜n] : Mūnnithi Thammasanti, 2531 [1988]H    « 1  « 10    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—22 Indica et Buddhica Publishers