Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Date-of-publication = 2000- returned 1786 record(s).

H    « 1    10 »  1 »

7 of 1786 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000127209

Author

Roth, Gustav

Title

Discussions about the Patna Dharmapada / Gustav Roth; general editor Naseem Akhtar

Imprint

Patna : Patna Museum, 2000

Author

Sāṅkr̥tyāyana, Rāhula,

Author

Akhtar, Naseem
8 of 1786 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000141486

Title

Chūsei no Bukkyō to shakai / Ōsumi Kazuo hen

Imprint

Tōkyō : Yoshikawa Kōbunkan, 2000

Author

Ōsumi, Kazuo,
9 of 1786 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000141488

Title

Dẫn lối về nguồn / Trà Giang Tử

Imprint

[Hà Nội] : Nhà xuất bản Tôn giáo, 2000

Author

Trà Giang Tử
10 of 1786 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000141511

Title

Nihon Mikkyō / Tachikawa Musashi, Yoritomi Motohiro hen

Imprint

Tōkyō : Shunjūsha, 2000

Author

Tachikawa, Musashi

Author

Yoritomi, Motohiro,
11 of 1786 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000141512

Title

Oḍiśāra Bauddhadharma o saṃskṛti / sampādanā, Kedāranātha Gabeshaṇā Pratishṭhāna

Imprint

Kaṭaka : Granthamandira, 2000
12 of 1786 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000141514

Title

Phra tư̄an / Lūangtā Chī

Imprint

Maryland : Wat Thai Krung Wō̜chingtan Dī. Sī., 2543 [2000]
13 of 1786 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000141563

Author

Bōmiriyē Dhammapāla,

Title

Budusamaya hā parisaraya / Bōmiriyē Dhammapāla

Imprint

Văllampiṭiya : Śrī Pāli Prakāśakayō, 2000
14 of 1786 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000141565

Author

Boowa Ñāṇasampanno,

Title

Rūam phalang phithak khlanglūang / Lūangtā Phra Mahā Būa Yānasampannō

Imprint

Krung Thēp : Sin Sayām Bančhuphan læ Kānphim, 2543 [2000]
15 of 1786 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000141586

Author

Davids, T. W. Rhys

Title

Buddhism : its history and literature / T.W. Rhys Davids

Imprint

New Delhi : Asian Educational Services, 2000
16 of 1786 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000141594

Author

Gaṅgoḍavila Sōma,

Title

Sitaṭa sahana dena Budu baṇa / Gaṅgoḍavila Sōma, Gāmiṇī Sumanasēkara

Imprint

Koḷamba : Mount Laurel, N.J. : Dayāvaṃśa Jayakoḍi ; Dayawansa Jayakody & Co., 2000

Author

Sumanasēkara, GāmiṇīH    « 1    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—22 Indica et Buddhica Publishers