Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Date-of-publication = 2507 [1964] returned 7 record(s).

H    « 1    1 »

6 of 7 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000150994

Author

Pān Čhanthrānut

Title

Thāng sāi klāng / Pān Čhanthrānut

Imprint

[Bangkok] : Pān Čhanthrānut, 2507- [1964-
7 of 7 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000138999

Author

Pin Mālākun,

Title

'Tham dī dai dī tham chua dai chua' : lakhō̜n phūt sō̜ng ʻong / khō̜ng Mō̜m Lūang Pin Mālākun khīan tām rư̄ang khō̜ng Thō̜. Līangphibūn mư̄a Kanyāyon 2506

Imprint

[Bangkok] : Rōngphim Khurusaphā, 2507 [1964]

Author

Thō̜ngyok LīangphibūnH    « 1    1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—22 Indica et Buddhica Publishers