Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Date-of-publication = 2520 [1977] returned 12 record(s).

H    « 1  « 10    

12 of 12 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS

Summary

IEB-ID

IEB0000155550

Author

Phra Thepwisutthimethi

Title

Sīnlatham kap manutsayalōk : banyāi pračham Wansao, phāk Mākhā Būchā na Hin Khōng chœ̄ng Khao Phutthathō̜ng, Sūan Mōkkhaphalārām, Chaiyā, rawāng 1 Makarākhom thưng 29 Mīnākhom 2518 / khō̜ng Phutthathāt Phikkhu

Imprint

[Chaiya, Surat Thani] : Thammathān Mūnnithi, 2520 [1977]H    « 1  « 10    Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—22 Indica et Buddhica Publishers