Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Date-of-publication = 2520 [1977] returned 12 record(s).

H    « 1    1 »

6 of 12 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS

Summary

IEB-ID

IEB0000136954

Author

Phrǣyư̄amai,

Title

Lūangta chut phlēng sātsanā : (yō̜t naksīasala khō̜ng lōk) / khō̜ng Phrǣyư̄amai

Imprint

Krung Thēp : Samnak Nangsư̄ Thammmabūchā khō̜ng Khana Phœ̄iphrǣ Withī Kāndamnœ̄n Chīwit ʻAn Prasœ̄t, [25]20 [1977]H    « 1    1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—22 Indica et Buddhica Publishers