Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Date-of-publication = 2530 [1987] returned 29 record(s).

H    « 1    10 »  1 »

3 of 29 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000134477

Title

Sǣngsawāng kœ̄t khưn lǣo nai lōk

Imprint

Rātchaburī : Wan Nānāyon, 2530 [1987]

Author

Wan Nānāyon
4 of 29 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000134602

Author

Sawǣng ʻUdomsī

Title

Samanasak '30 / Sawǣng ʻUdomsī

Imprint

[Bangkok] : Sawǣng ʻUdomsī, 2530 [1987]

Author

Bhumibol Adulyadej,
5 of 29 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000144953

Title

Phraphutthasātsanā kap khwāmmankhong khō̜ng chāt

Imprint

[Bangkok] : Sūn Songsœ̄m Phraphutthasātsanā hǣng Prathēt Thai, 2530 [1987]
6 of 29 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000144997

Author

Čhan,

Title

Panhā Thēn Čhan

Imprint

Chīang Mai : Phutthanikhom Chīang Mai, 2530 [1987]
7 of 29 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000145005

Author

Čhūan,

Title

Mongkhon nai Phraphutthasātsanā / phraniphon Somdet Phra Sangkharāt (ʻUtthāyī Mahāthēra Čhūan)

Imprint

Krung Thēp : Mūnnithi Songsœ̄m Kitčhakān Sātsanā læ Manutsayatham, 2530 [1987]
8 of 29 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000154487

Title

Sit kao Mō̜. Čhō̜. Rō̜. ramlưk '30

Imprint

[Bangkok] : Samākhom Sit Kao Mahāčhulālongkō̜nrātchawitthayālai, 2530 [1987]
9 of 29 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000154525

Author

Phutthaphukām,

Title

Tamnān mūnlasātsanā

Imprint

[Bangkok] : Phrasangkhāthikān Khēt Yānnāwā, 2530 [1987]

Author

Phutthayān,

Author

Phra Thammarāchānuwat
10 of 29 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000154538

Author

Wasin ʻInthasara

Title

Thammālangkān / dōi Wasin ʻInthasara

Imprint

[Bangkok : Wasin ʻInthasara], 2530 [1987]
11 of 29 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000134434

Title

Bō̜k bun bō̜k bāp 12 kan : thuk kan sadǣng bun-bāp khūkan pai phūsāng phūfang dai bun māk / khō̜ng Mahā Pui Sǣngchāi ʻAnongkhārām

Imprint

Krung Thēp : Samnakngān Lūk Sō̜. Thammaphakdī, 2530 [1987]
12 of 29 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000134472

Title

Phramongkhonsūt Phitsadān thētsanā : khwām nai Phramongkhonsūt 38 prakān dōi Phitsadān phrō̜m thang yok watthu nithān khropthūan / samnūan Phrakhrū Siripanyāmunī (ʻŌ̜n)

Imprint

[Bangkok] : Samnakngān Sō̜. Thammaphakdī, 2530 [1987]H    « 1    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—22 Indica et Buddhica Publishers