Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Date-of-publication = Min guo 71 [1982] returned 18 record(s).

H    « 1  « 10    1 »

11 of 18 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000127830

Author

Zhao, Liangjie

Title

Wen shu shi li suo shuo Mo he bo re bo luo mi jing guan shu / Zhao Liangjie

Imprint

Taibei Shi : Xin wen feng chu ban gong si, Min guo 71 [1982]
12 of 18 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000128034

Author

Taixu,

Title

You po sai jie jing jiang lu / Taixudashi jiang

Imprint

Taibei Shi : Pu men wen ku, Min guo 71 [1982]
13 of 18 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000146670

Author

Gao, Denghai,

Title

Zhi guan zuo chan yan shou fa yao, Yang sheng man tan, Ye bao gan ying yuan li shi shi he kan ben / Gao Denghai zhu

Imprint

Taibei Shi : Xin wen feng chu ban gong si, min guo 71 [1982]
14 of 18 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000146718

Author

Liu, Guijie

Title

Zhidaolin si xiang zhi yan jiu : Wei Jin shi dai xuan xue yu fo xue zhi jiao rong / Liu Guijie zhu

Imprint

Taibei Shi : Taiwan shang wu yin shu guan, min guo 71 [1982]
15 of 18 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000146799

Author

Wang, Yinglin,

Title

San zi jing xiang zhu yi du / Wang Yinglin yuan zhu. Fo xue san zi jing bian du / Shi Guangzhen yuan zhu ; Lin Zhenghua biao dian yin zhu

Imprint

Taibei Shi : Hui ju chu ban she, min guo 71 [1982]

Author

Lin, Zhenghua

Author

Guangzhen,
16 of 18 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000135834

Author

Qi, Hansen

Title

Han yu sheng yun xue yu fo jiao zhi guan xi / Qi Hansen bian zhu

Imprint

Taibei Shi : Xin wen feng chu ban gong si, min guo 71 [1982]
17 of 18 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000135868

Author

Yang, Yong,

Title

Luoyang qie lan ji jiao jian / Yang Yong zhu

Imprint

Taibei Shi : Zheng wen shu ju, Min guo 71 [1982]

Author

Yang, Xuanzhi,
18 of 18 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000135870

Author

Yuansheng,

Title

Fo xiang diao ke ru men : xin yu zao xing zhi jie he / Shi yuansheng zhu

Imprint

Taibei Shi Nan'gang qu : Wu ling chu ban she, min guo 71 [1982]H    « 1  « 10    1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Scholiast . Archive . About
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—21 Indica et Buddhica Publishers