Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Date-of-publication = Min guo 77- [1988- returned 26 record(s).

H    « 1  « 10    10 »  1 »

11 of 26 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000134351

Author

Liu, Chuncheng,

Title

Ci yun you you : Dajinfashi ba shi zi shu / Liu Chuncheng zhu

Imprint

Taibei Shi : Yuan shen chu ban she, Min guo 77 [1988]
12 of 26 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000134390

Author

Shengyan,

Title

Gui cheng / Shengyanfashi zhu

Imprint

Taibei Shi Beitou qu : Dong chu chu ban she, Min guo 77 [1988]
13 of 26 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000134391

Author

Shengyan,

Title

Sheng zhe di gu shi / Shi Shengyan zhu

Imprint

Taibei Shi Beitou qu : Dong chu chu ban she, Min guo 77 [1988]
14 of 26 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000134402

Author

Tanxudashi,

Title

Ying chen hui yi lu / Tanxudashi shuo ; Daguang ji shu

Imprint

Taibei Shi : Fo jiao chu ban she : Zong liu tong chu Fo jiao shu ju, min guo 77 [1988]

Author

Daguang
15 of 26 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000127996

Title

Fa hua jing / [Qiu Shaoping bian ji]

Imprint

Taibei Shi : Wenshu chu ban she, Min guo 77 [1988]

Author

Qiu, Shaoping
16 of 26 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000127997

Title

Ru leng qie jing / [zhi xing bian ji Qiu Shaoping]

Imprint

Taibei Shi : Wenshu chu ban she, Min guo 77 [1988]

Author

Qiu, Shaoping
17 of 26 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000128006

Title

Hua yan jing shi hui xiang pin / [Qiu Shaobing bian ji]

Imprint

Taibei Shi : Wen shu chu ban she : Men shi bu Wen shu fu jiao wen hua zhong xin, Min guo 77 [1988]

Author

Qiu, Shaoping
18 of 26 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000154391

Title

Fo dian yan jiu. Yang Zengwen deng zhu ; Yi cong bian wei hui deng yi

Imprint

Taibei Xian Zhonghe Shi : Hua yu chu ban she, Min guo 77 [1988]

Author

Yang, Zengwen
19 of 26 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000154392

Title

Fo jiao cong shu (qi zhong) zong suo yin / Fo jiao zi liao yan jiu hui bian ; dai biao Chuitian Heguang ; [zhu bian Lan Jifu]

Imprint

Taibei Xian Zhonghe Shi : Hua yu chu ban she, Min guo 77 [1988]

Author

Suita, Wakō

Author

Lan, Jifu
20 of 26 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000154455

Author

Shengyan,

Title

Fo jiao zhi du yu sheng huo / Shi Shengyan zhu

Imprint

Taibei Shi Beitou qu : Dong chu chu ban she, Min guo 77 [1988]H    « 1  « 10    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—22 Indica et Buddhica Publishers