Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Date-of-publication = min guo 73 [1984] returned 60 record(s).

H    « 1  « 10    10 »  1 »

20 of 60 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000145966

Author

Fang, Dongmei

Title

Zhongguo da sheng fo xue / [zhu zuo zhe Fang Dongmei]

Imprint

Taibei Shi : Li ming wen hua shi ye gong si, min guo 73 [1984]
21 of 60 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000145972

Author

Gao, Guanru

Title

Da sheng fo jiao gai shu / Gao Guanru

Imprint

Taibei : Chang chun shu shu fang, min guo 73 [1984]
22 of 60 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000145974

Author

Gao, Guanru

Title

Fo shu da wen / Gao Guanru zhu

Imprint

Taibei : Chang chun shu shu fang, min guo 73 [1984]
23 of 60 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000145975

Author

Gao, Guanru

Title

Xiao sheng fo jiao gai shu / Gao Guanru

Imprint

Taibei : Chang chun shu shu fang, min guo 73 [1984]
24 of 60 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000145976

Author

Gao, Yulin

Title

Fo jiao chang yong shu yu ci dian / Bai Mu jiao ding ; Liu Yuan kai bian yi ; [Gao Yulin bian zhu]

Imprint

Taibei Xindian : Chang chun shu shu fang, min guo 73 [1984]

Author

Bai, Mu

Author

Liu, Yuan kai
25 of 60 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000145994

Author

Higashi, Noboru,

Title

Li di jie xian / Dong Sheng zhu ; Yu Wanju yi

Imprint

Taibei Shi : Tian hua chu ban shi ye gu fen you xian gong si, min guo 73 [1984]

Author

Yu, Wanju
26 of 60 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000146063

Author

Lin, Yaochuan

Title

Fo jiao di zhen sui / Lin Yaochuan bian yi [i.e. bian zhu]

Imprint

Taibei Xindian : [Taipei] : Chang chun shu shu fang ; Men shi bu Taibei shi Zhongguo shu cheng, min guo 73 [1984]
27 of 60 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000146064

Author

Ling, Yun

Title

Fo yu ren sheng / Ling Yun bian zhu

Imprint

Taibei Shi : Han xin wen hua shi ye you xian gong si, min guo 73-<74 >[1984-<1985 >]
28 of 60 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000146066

Author

Liu, Kanghua

Title

Xue fo yao yi / Liu Kanghua bian yi [i.e. bian zhu]

Imprint

Taibei Shi : Chang chun shu shu fang, Min guo 73 [1984]
29 of 60 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000146067

Author

Lü, Cheng,

Title

Fo jiao yan jiu fa / Lü Cheng bian shu

Imprint

Taibei Xindian : Chang chun shu shu fang, min guo 73 [1984]H    « 1  « 10    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Scholiast . Archive . About
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—21 Indica et Buddhica Publishers