Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Date-of-publication = min guo 75 [1986] returned 58 record(s).

H    « 1  « 10    10 »  1 »

21 of 58 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000145348

Author

Guangzong,

Title

Jie tuo xue / Shi Guangzong zhu

Imprint

Taibei Shi : Taiwan shang wu yin shu guan, min guo 75 [1986]
22 of 58 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000145349

Author

Guoyu,

Title

Yi wei guo jiang / Shi Guoyu zhu

Imprint

Tʻeibei Shi Beitou qu : Dong chu chu ban she, min guo 75 [1986]
23 of 58 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000145361

Author

Hong, Qisong

Title

Zuo chan zhi dao : chan ding di li lun yu shi jian / Hong Qi song zhu

Imprint

Beizhi [i.e. Taibei Shi] : Wen shu chu ban she : Zong jing xiao Jiu bo tu shu gu fen you xian gong si, min guo 75 [1986]
24 of 58 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000145362

Author

Hongyinfashi

Title

Fo fa dui dang dai ren di yi yi / [zhu zhe Hongyinfashi]

Imprint

Taibei Xian Shulin zhen : Wu liang shou chu ban she, min guo 75 [1986]
25 of 58 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000145365

Author

Hua, Kang

Title

Zhongguo chan / Hua Kang bian zhu

Imprint

Taibei Shi : Xing guang chu ban she : Jing xiao zhe Xing guang shu bao she, min guo 75 [1986]
26 of 58 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000145368

Author

Huimin,

Title

Zhong guan yu yu qie / Shi Huimin zhu

Imprint

Beitou : Taibei Shi : Dong chu chu ban she ; Fa xing Zhonghua xue shu yuan fo xue yan jiu suo, min guo 75 [1986]
27 of 58 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000145386

Author

Jingxing,

Title

Chan zuo ru men / bian shu zhe Shi Jingxing

Imprint

Taibei Shi : Ling shan jiang tang : Liu tong chu Ling shan jiang tang chu ban bu, min guo 75 [1986]

Author

Jingxing,
28 of 58 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000145399

Author

Li, Guanli

Title

Fo fa chu jie yi zhi lu / Li Guanli zuan ji

Imprint

Taibei Shi : Shang wu yin shu guan, min guo 75 [1986]
29 of 58 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000145400

Author

Li, Yiguang,

Title

Dong ta ji : Li Yiguang ju shi ji nian ji / [bian ji zhe Lü Shengqiang]

Imprint

Gaoxiong Xian Gangshan zhen : Lü Shengqiang, min guo 75 [1986]

Author

Lü, Shengqiang
30 of 58 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000145401

Author

Li, Zhifu,

Title

Zhong Yin fo xue zhi bi jiao yan jiu / Li Zhifu zhu ; Zhonghua wen hua fu xing yun dong tui xing wei yuan hui zhu bian

Imprint

Taibei Shi : Zhong yang wen wu gong ying she, min guo 75 [1986]H    « 1  « 10    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—22 Indica et Buddhica Publishers