Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Date-of-publication = min guo 76 [1987] returned 81 record(s).

H    « 1    10 »  1 »

10 of 81 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000134557

Author

Li, Yuanfeng

Title

Fo xiang di dan sheng / Li Yuanfeng bian zhu

Imprint

Taibei Xian Xindian Shi : Chang chun shu shu fang, min guo 76 [1987]
11 of 81 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000134559

Author

Lu, Yongzhi

Title

Fo xiang xiao bai ke / Lu Yongzhi bian zhu

Imprint

Taibei Xian Xindian Shi : Chang chun shu shu fang, min guo 76 [1987]
12 of 81 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000134561

Author

Maitareyanātha

Title

Bian fa fa xing lun / [Mile zao]. She da cheng lun (Xizang chuan ben). San zi xing lun / Fazun deng yi shu

Imprint

Taibei Shi : Xin wen feng chu ban gong si, Min guo 76 [1987]

Author

Fazun
13 of 81 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000134637

Author

Xuming

Title

Liu dao ku bao zhen xiang / Ci Xuming shu jiang

Imprint

Gao shi [i.e. Gaoxiong Shi] : Li de tu shu guan fa xing, min guo 76 [1987]
14 of 81 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000134643

Author

Yi, Benzheng

Title

Yi ri yi fo : xue fo ri ji / [Yi Benzheng bian zhu]

Imprint

Taibei Xindian : Chang chun shu shu fang, min guo 76 [1987]
15 of 81 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000144934

Title

Da sheng fo jiao dian xian mian / Li Chenghua bian yi

Imprint

Taibei Xian Xindian Shi : Chang chun shu shu fang, Min guo 76 [1987]

Author

Li, Chenghua
16 of 81 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000144938

Title

Han Zang fo jiao yan jiu hui bian / Xizang xue cong shu bian wei hui zhu bian

Imprint

Taibei Shi : Wen shu chu ban she, Min guo 76 [1987]
17 of 81 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000144942

Title

Jing tu san bu jing : ji Jing tu zhu jing / [Qiu Shaoping bian ji]

Imprint

Taibei Shi : Wenshu chu ban she, Min guo 76 [1987]

Author

Qiu, Shaoping
18 of 81 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000144960

Title

San jiao xin fa / [Guangyuelaoren ji zhu]

Imprint

Taibei Shi : Wen shi zhe chu ban she, Min guo 76 [1987]

Author

Guangyuelaoren
19 of 81 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000144974

Title

Xizang fo jiao lun ji / Xizang xue cong shu bian wei hui zhu bian

Imprint

Bei shi [i.e. Taibei Shi] : Wen shu chu ban she : Zong jing xiao Jiu bo tu shu gu fen you xian gong si, min guo 76 [1987]H    « 1    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—21 Indica et Buddhica Publishers