Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Date-of-publication = min guo 76 [1987] returned 81 record(s).

H    « 1  « 10    10 »  1 »

19 of 81 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000144974

Title

Xizang fo jiao lun ji / Xizang xue cong shu bian wei hui zhu bian

Imprint

Bei shi [i.e. Taibei Shi] : Wen shu chu ban she : Zong jing xiao Jiu bo tu shu gu fen you xian gong si, min guo 76 [1987]
20 of 81 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000144975

Title

Xizang fo jiao shi lun ji / Xizang xue cong shu bian wei hui zhu bian

Imprint

Taibei Shi : Wenshu chu ban she : Zong jing xiao Jiu bo tu shu gu fen you xian gong si, Min guo 76 [1987]
21 of 81 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000144976

Title

Xizang fo jiao yao yi / Xizang xue cong shu bian wei hui zhu bian

Imprint

Bei shi [i.e. Taibei Shi] : Wen shu chu ban she : Zong jing xiao Jiu bo tu shu gu fen you xian gong si, min guo 76 [1987]
22 of 81 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000144998

Author

Chen, Jiongzhang,

Title

Jin dai fo xue fu xing yun dong di meng ya / Chen Jiongzhang zhu

Imprint

Taibei Shi : Wen jing chu ban she : Fa xing zhe Wen jing shu ju, Min guo 76 [1987]
23 of 81 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000144999

Author

Chen, Yuan,

Title

Ming ji Dian Qian fo jiao kao / Chen Yuan'an zhu

Imprint

Taibei Shi : Hui wen tang chu ban she, Min guo 76 [1987]
24 of 81 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000145000

Author

Cheng, Zhaoxiong

Title

Chan zong zhi hui yu feng zi / Cheng Zhaoxiong zhu

Imprint

Taibei Shi : Jiu da wen hua gu fen you xian gong si, min guo 76 [1987]
25 of 81 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000145006

Author

Cihangfashi,

Title

Cihang wen ji / Hong Qisong, Huang Qilin zhu bian

Imprint

Taibei Shi : Wenshu chu ban she, Min guo 76 [1987]

Author

Hong, Qisong

Author

Huang, Qilin
26 of 81 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000145008

Author

Deng, Keming

Title

Fayanwenyichanshi zhi yan jiu / Deng Keming zhu

Imprint

Taibei Shi : Zhonghua fo xue yan jiu suo : Fa xing suo Dong chu chu ban she, Min guo 76 [1987]
27 of 81 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000145011

Author

Dongchu,

Title

Bu bian / Shi Dongchu bian zhu

Imprint

Taibei Shi Beitou qu : Dongchu chu ban she : Yin xing zhe Zhonghua fo jiao wen hua guan, min guo 76 [1987]
28 of 81 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000145013

Author

Dongchu,

Title

Zhongguo fo jiao jin dai shi / Shi Dongchu bian zhu

Imprint

Taibei Shi Beitou qu : Dongchu chu ban she : Yin xing zhe Zhonghua fo jiao wen hua guan, min guo 76 [1987]H    « 1  « 10    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—21 Indica et Buddhica Publishers