Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Title = Dhammapada: returned 170 record(s).

H    « 1  « 10    10 »  1 »

11 of 170 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000126622

Title

Dhammapada, or, Path of virtue = [Fa chü ching : Ying Han tụi chao ho] = Pháp cú kinh : Anh-Hán đôi chiêu hòa dịch / soạn-giả, Thường-Bàn Đại-Định ; dịch-giả, Á-Nam Trân-Tuân-Khải ; hiệu-đính, Lãng-Hô Nguyên-Khăc-Kham

Imprint

[Saigon] : Bộ quôc-gia giáo-dục, 1962

Author

Trần, Tuấn Khải
12 of 170 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000126640

Title

Dhammapada / sampādaka evaṃ bhāshāntarakāra Chimeda Rigajina Lāmā

Imprint

Sāranātha : Kendrīya Ucca Tibbatī-Śikshā-Saṃsthāna, 1982

Author

Lama, C. R.
13 of 170 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000126658

Title

Dhammapada: a new version. (Translated by) Jack Austin

Imprint

London (58 Eccleston Sq., S.W.1) Buddhist Society, 1971

Author

Austin, Jack,
14 of 170 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000126667

Title

Dhammapada Palị taw nịthạyạ

Imprint

[Rangoon? 19--]
15 of 170 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000126711

Title

Dhammapada, holy text of the Buddhists : Pali text in Sanskrit with English translation / by C. Kunhan Raja ; with a foreword by Sri Prakasa

Imprint

Madras, India : Theosophical Pub. House, 1984

Author

Kunhan Raja, Chittenjoor
16 of 170 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000126748

Title

Dhammapada : mūla gāthā, gāthāprasaṅga, anvaẏa, anubāda o byākhyā, tat̲saha biśishṭa prabandhābalī, śabdakosha, gāthāsūcī, o granthapañjī / [anubāda o byākhyā, Mihira Gupta] ; bhūmikā Prabhātakumāra Mukhopādhyāẏa ; prabandhābalī, Dharmādhāra Mahāsthabira ... [et al.]

Imprint

Kalakātā : Harapha, 1978

Author

Gupta, Mihira

Author

Dharmādhāra,
17 of 170 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000126763

Title

Dhammapada Ūʺ Mra

Imprint

Phrūʺ : Ūʺ Mra, 1978

Author

Mra,
18 of 170 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000126832

Author

Buddhaghosa

Title

Dhammapada-aṭṭhakathā / pradhāna saṃśodhaka Nathamala Ṭāṭiyā ; saṃśodhaka Sī. Esa. Upāsaka

Imprint

Nālanda : Nava Nālandā Mahāvihāra : Mukhya vitaraka Caukhambā Saṃskr̥ta Sirīja, 1973-<1976 >

Author

Tatia, Nathmal

Author

Upāsaka, Sī. Esa
19 of 170 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000126943

Title

Dhammapada, with accompanying narratives. Translated from the Chinese by Samuel Beal

Imprint

Calcutta, Susil Gupta [1952]
20 of 170 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000127050

Title

Dhammapada; Verses on Dhamma: and Khuddakapātha: The text of the minor sayings

Imprint

London, Oxford university press, H. Milford, 1931

Author

Davids, Caroline A. F. RhysH    « 1  « 10    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—22 Indica et Buddhica Publishers