Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Title = Dhammapada: returned 170 record(s).

H    « 1    10 »  1 »

2 of 170 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000131192

Author

Vepulla,

Title

Dhammapada kyamʻʺ lā Mranʻ mā ca kāʺ puṃ myāʺ : lū mhu reʺ ca kāʺ puṃ / ʼA rhaṅʻ Vepulla

Imprint

Ranʻ kunʻ : Sāsanā reʺ Vanʻ krīʺ Ṭhāna, Sāsanā toʻ Thvanʻʺ kāʺ Pranʻʹ pvāʺ reʺ Ūʺ cīʺ Ṭhāna, 2001
3 of 170 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000126419

Title

Dhammapada: the way of life according to the Buddha; [a golden treasury of the sayings of the Buddha]. Published [i.e. edited] by Walagedera Somalokatissa

Imprint

Colombo, M. D. Gunasena, 1969

Author

Somalokatissa, Walagedera,
4 of 170 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000126421

Title

Dhammapada = The Path of truth / translated and with essays, The Buddha's teaching from the Dhammapada, Everyday Buddhism, and notes by Phra Khantipalo

Imprint

Bangkok : Mahamakut Press, 1977

Author

Mills, Laurence-Khantipalo
5 of 170 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000126432

Title

Dhammapada Pāḷi taw pat

Imprint

[Rangoon? 19--]
6 of 170 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000126467

Title

Dhammapada / Giriśacandra Baruẏā

Imprint

Ḍhākā : Bāṃlā Ekāḍemī, 1977

Author

Baruẏā, Giriśacandra,

Author

Buddhaghosa
7 of 170 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000126512

Title

Dhammapada / Ūʺ Mra

Imprint

Phrūʺ : Mra, 1978

Author

Mra,
8 of 170 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000126588

Title

Dhammapadam / ex tribus codicibus Hauniensibus Palice edidit, Latine vertit, excerptis ex Commentario Palico notisque illustravit V. Fausböll

Imprint

Hauniae : Lipsiae : Londini : Apud haeredes Reitzelii ; Apud Lorckium ; Apud Williams & Norgate, 1855

Author

Fausbøll, V.

Author

Buddhaghosa
9 of 170 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000126597

Title

Dhammapada : mūḷa Pālī sãhitā samaślokī padya āṇī gadya aṇakāra ṭipã̄sayata / Sureśa Guṇḍū Āmoṇakāra

Imprint

Maḍagã̄va, Gõya : Asmitāya Pratishṭhāna, 1997

Author

Āmoṇakāra, Sureśa Guṇḍū,
10 of 170 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000126611

Title

Dhammapada : wisdom of the Buddha / translation by Harischandra Kaviratna

Imprint

Pasadena, Calif. : Theosophical University Press, 1980

Author

Kaviratna, Hariścandra
11 of 170 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000126622

Title

Dhammapada, or, Path of virtue = [Fa chü ching : Ying Han tụi chao ho] = Pháp cú kinh : Anh-Hán đôi chiêu hòa dịch / soạn-giả, Thường-Bàn Đại-Định ; dịch-giả, Á-Nam Trân-Tuân-Khải ; hiệu-đính, Lãng-Hô Nguyên-Khăc-Kham

Imprint

[Saigon] : Bộ quôc-gia giáo-dục, 1962

Author

Trần, Tuấn KhảiH    « 1    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—22 Indica et Buddhica Publishers