Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Place-publication = Hangzhou : returned 9 record(s).

H    « 1    1 »

4 of 9 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000143524

Author

Pan, Zhichang

Title

Sheng ming di shi jing : chan zong mei xue di xian dai quan shi / Pan Zhichang zhu

Imprint

[Hangzhou] : [Peking] : Hangzhou da xue chu ban she ; Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1993
5 of 9 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000141546

Title

Zhe cang Dunhuang wen xian / [Zhe cang Dunhuang wen xian bian zuan wei yuan hui]

Imprint

[Hangzhou Shi] : Zhejiang jiao yu chu ban she, 2000
6 of 9 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000157083

Author

Ma, Yifu,

Title

Ma Yifu quan ji / [Ma Yifu zhu ; Wu Guang zhu bian]

Imprint

Hangzhou Shi : Zhejiang gu ji chu ban she, 2013

Author

Wu, Guang,
7 of 9 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000129684

Title

Qing ke fo jiao wu bai luo han xiang / [Yuang Ziyao gong gao ; cai tu hui zhi Yang Dongmiao, Jin Weidong ; ze ren bian ji Zhang Xueshu, Zhu Yanping]

Imprint

Hangzhou Shi : Zhejiang gu ji chu ban she, 2006

Author

Yuan, Ziyao

Author

Yang, Dongmiao

Author

Jin, Weidong

Author

Zhang, Xueshu

Author

Zhu, Yanping
8 of 9 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000129865

Author

Ma, Chengjun

Title

Re gong yi shu / Ma Chengjun zhu

Imprint

Hangzhou Shi : Zhejiang ren min chu ban she, 2005
9 of 9 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000131517

Author

Wang, Luxiang,

Title

Shen ren gong ju (Xizang) = Living with deities they worship (Tibet) / [zhu bian Xiao Jia ; zhuan wen Wang Luxiang ; she ying Xiao Jia ; fan yi Huang Jigong]

Imprint

Hangzhou Shi : Zhejiang ren min mei shu zhu ban she, 2000

Author

Xiao, Jia

Author

Huang, JigongH    « 1    1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—22 Indica et Buddhica Publishers