Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Place-publication = Lanzhou : returned 24 record(s).

H    « 1    10 »  1 »

7 of 24 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000156813

Author

Ning, Qiang

Title

Dunhuang shi ku si yan jiu = Studies in the cave-shrines of Dunhuang / Ning Qiang zhu

Imprint

Lanzhou Shi : Gansu ren min mei shu chu ban she, 2012
8 of 24 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000131667

Author

Dong, Yuxiang

Title

Fan gong yi yuan : Gansu shi ku si / Dong Yuxiang zhu

Imprint

Lanzhou Shi : Gansu jiao yu chu ban she, 1999
9 of 24 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000129617

Title

Bingling si shi ku nei rong zong lu = Binglingsi shiku neirongzonglu / zhu bian Wang Hengtong, Du Doucheng

Imprint

Lanzhou shi : Lanzhou da xue chu ban she, 2006

Author

Wang, Hengtong

Author

Du, Doucheng
10 of 24 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000131236

Title

Dunhuang shi ku zhi shi ci dian / Ma De zhu bian

Imprint

Lanzhou Shi : Gansu ren min mei shu chu ban she, 2000

Author

Ma, De
11 of 24 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000131237

Title

Dunhuang yan jiu wen ji. Dunhuang yan jiu yuan bian

Imprint

Lanzhou Shi : Gansu min zu chu ban she, 2000
12 of 24 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000131537

Author

Zhang, Hongxun

Title

Shuo chang yi shu qi pa : Dunhuang bian wen xuan ping / Zhang Hongxun bian zhu

Imprint

Lanzhou Shi : Gansu ren min chu ban she, 2000
13 of 24 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000131542

Author

Zhazha

Title

Labuleng si huo fo shi xi / Zhazha zhu

Imprint

Lanzhou Shi: Gansu min zu chu ban she, 2000
14 of 24 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000140153

Author

Li, Shangquan,

Title

Dang dai Zhongguo Han chuan fo jiao xin yang fang shi de bian qian : yi Jiang Zhe fo jiao zai Taiwan de liu bian wei li / Li Shangquan zhu

Imprint

Lanzhou Shi : Gansu ren min chu ban she, 2006
15 of 24 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000129961

Author

Zheng, Binglin

Title

Dunhuang shi ku yi shu gai lun = An introduction to the art of Dunhuang grottoes / Zheng Binglin, Sha Wutian bian zhu

Imprint

Lanzhou Shi : Gansu wen hua chu ban she, 2005

Author

Sha, Wutian
16 of 24 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000153356

Author

Skal-ldan-rgya-mtsho,

Title

Mdo-smad sgrub brgyud bstan paʼi śiṅ rta chen po phyag na padmo Yab-rje bla ma Skal-ldan-rgya-mtshoʼi gsuṅ ʼbum / 'Gaṅs-can skal bzaṅ dpe tshogs' rtsom sgrig pas bsgrigs ; Dge-ʼdun-blo-bzaṅ daṅ Blo-bzaṅ-dar-rgyas, Phun-tshogs gsum gyis źu dag byas

Imprint

[Lanzhou] : [Zi-liṅ] : Kan-suʼu mi rigs dpe skrun khaṅ ; Mtsho-sṅon Źiṅ-hwa dpe khaṅ gis bkram, 1999H    « 1    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—21 Indica et Buddhica Publishers