Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Place-publication = Phra Nakhō̜n : returned 10 record(s).

H    « 1    

10 of 10 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000154213

Title

Nangsư̄ thīralưk ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāi Phitthayā Wanthanānusān na chāpanasathān Wat Sēnāsānārāmmawō̜rawihān, Tō̜. Hūa Rō̜, ʻŌ̜. Phra Nakhō̜n Sī ʻAyutthayā, Čhō̜. Phra Nakhō̜n Sī ʻAyutthayā, Wansao thī 10 Mīnākhom 2533 wēlā 16.00 nō̜.

Imprint

[Phra Nakhon Si Ayutthaya : s.n., 1990]

Author

Phitthayā Wanthanānusān,H    « 1    Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Scholiast . Archive . About
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—21 Indica et Buddhica Publishers