Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Place-publication = Taibei shi: returned 605 record(s).

H    « 1  « 10    10 »  1 »

20 of 605 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000142099

Author

Jiang, Canteng

Title

Zhongguo jin dai Fo jiao si xiang de zheng bian yu fa zhan / Jiang Canteng zhu

Imprint

Taibei Shi : Nan tian shu ju, Min guo 87 [1998]
21 of 605 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000142225

Author

Xu, Qinting,

Title

Mi zong kai shi lu / Xu Qinting bian zhu

Imprint

Taibei Shi : Sheng hua tu shu gu fen you xian gong si, Minguo 87 [1998]
22 of 605 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000142227

Author

Xu, Qinting,

Title

Nuona fa wang Hong jiao bao cang / Xu Qinting zhu

Imprint

Taibei Shi : Sheng hua tu shu gu fen you xian gong si, 1998
23 of 605 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000142233

Author

Zhang, Meilan

Title

Chan zong yu yan gai lun / Zhang Meilan zhu

Imprint

Taibei Shi : Zhonghua fa zhan ji jin guan li wei yuan hui, Wu nan tu shu chu ban gong si, Min guo 87 [1998]
24 of 605 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000142241

Author

Zhou, Zhihuang

Title

Wei shi yu Ru lai zang / Zhou Zhihuang zhu

Imprint

Taibei Shi : Wen jin chu ban she, 1998
25 of 605 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000155534

Author

Huang, Chanhua

Title

Fo jiao ge zong da yi / zhu zuo zhe Huang Chanhua

Imprint

Taibei Shi : Wen jin chu ban she, min guo 66 [1977]
26 of 605 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000145231

Title

Bai hua chan jing dian / Song Zelai yi shu

Imprint

Taibei Shi : Qian wei chu ban she, min guo 75 [1986]

Author

Song, Zelai
27 of 605 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000145248

Title

Dang dai xue ren tan fo jiao / Yang Huinan bian zhu

Imprint

Taibei Shi : Dong da tu shu gong si : Zong jing xiao San min shu ju, 1986

Author

Yang, Huinan
28 of 605 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000145252

Title

Fo xue yi cui

Imprint

Taibei Shi : Fo xue yi cui za zhi she, Minguo 75 [1986]-
29 of 605 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000145291

Title

Shi yong fo xue ci dian / Gao Guanlu zhu bian

Imprint

Taibei Shi : Lao gu wen hua shi ye gong si, [1986?]

Author

Gao, GuanluH    « 1  « 10    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Scholiast . Archive . About
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—21 Indica et Buddhica Publishers