Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Place-publication = Taibei shi: returned 605 record(s).

H    « 1    10 »  1 »

9 of 605 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000131948

Author

Li, Fuhua

Title

Zhongguo gu dai seng ren sheng huo / Li Fuhua zhu

Imprint

Taibei Shi : Taiwan Shang wu yin shu guan, 1998
10 of 605 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000131957

Author

Ma, Shutian

Title

Huaxia zhu shen : Fo jiao juan / Ma Shutian zhu

Imprint

Taibei Shi : Yun long chu ban she : Zong jing xiao Mao teng fa mai gu fen you xian gong si, 1998
11 of 605 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000132009

Author

Tan, Xiyong

Title

Guanshiyin yu da bei zhou / Tan Xiyong zhu

Imprint

Taibei Shi : Quan fo wen hua chu ban she, 1998
12 of 605 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000132025

Author

Wu, Jian,

Title

Dunhuang fo ying / Wu Jian she ying

Imprint

Taibei Shi : Yi shu jia chu ban she, 1998
13 of 605 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000147057

Title

Fo fa yu San min zhu yi / Xiang Jianying, Jiang Tesheng deng zhu

Imprint

Taibei Shi : Da sheng wen hua chu ban she, Min guo 69 [1980]

Author

Xiang, Jianying
14 of 605 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000147064

Title

Jing tu fan lun / Baojing, Tanxufashi deng zhu ; [bian ji zhe Da sheng wen hua xin shu bian ji wei yuan hui]

Imprint

Taibei Shi : Da sheng wen hua chu ban she, min guo 69 [1980]

Author

Baojingfashi

Author

Tanxudashi,
15 of 605 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000142859

Author

Hu, Shi,

Title

Hu Shi shuo chan / [Pan Ping, Ming Lizhi bian]

Imprint

Taibei Shi : Jiu yi chu ban she : Zong jing xiao Lian jing chu ban shi ye gu fen you xian gong si, Min guo 94 [1995]

Author

Pan, Ping

Author

Ming, Lizhi
16 of 605 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000142862

Author

Ji, Xianlin

Title

Ji Xianlin fo jiao xue shu lun wen ji / Ji Xianlin zhu

Imprint

Taibei Shi : Dong chu chu ban she, Min guo 84 [1995]
17 of 605 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000142994

Author

Wu, Rujun,

Title

Zhongguo fo xue di xian dai quan shi / Wu Rujun zhu

Imprint

Taibei Shi : Wen jin chu ban she, Min guo 84 [1995]
18 of 605 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000141990

Title

Fo jiao zhe xue da ci dian / Zhonghua chuang jia fo xue hui bian yi

Imprint

Taibei Shi : Zheng yin wen hua shi ye you xian gong si, 1998H    « 1    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Scholiast . Archive . About
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—21 Indica et Buddhica Publishers