Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Place-publication = Xining : returned 20 record(s).

H    « 1  « 10    1 »

11 of 20 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000156784

Author

ʼJigs-med-chos-kyi-rdo-rje

Title

Zang chuan fo jiao shen ming tu pu. Jiumeiquejiduojie bian zhu ; Qugan Wanmaduojie yi

Imprint

Xining Shi : Qinghai ren min chu ban she, 2012

Author

Padma-rdo-rje,
12 of 20 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000145303

Title

Zang Han fo xue ci dian = Bod Rgya Saṅs rgyas chos gʹzun gi tshig mdzod / zhu bian Wang Yinuan ; fu zhu bian Jianbaipingcuo ; bian xie Tang Jingfu ... [et al. ; Xi bei min zu xue yuan min zi yan jiu suo]

Imprint

Xining Shi : Qinghai min zu chu ban she : Qinghai sheng xin hua shu dian fa xing, 1986

Author

Wang, Yinuan
13 of 20 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000153495

Author

Bkra-zhis Don-grub,

Title

Pu ti shu xia : Zang chuan fo jiao wen hua quan / Zhaluo zhu

Imprint

Xining Shi : Qinghai ren min chu ban she : Qinghai sheng xin hua shu dian fa xing, 1997
14 of 20 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000146930

Author

Gtsaṅ-smyon He-ru-ka,

Title

Rnal ʼbyor gyi dbaṅ phyug chen po Mi-la-ras-paʼi rnam mgur / Rus-paʼi-rgyan-can gyis brtsams pa

Imprint

Xining Shi : Mtsho-sṅon Mi-rigs Dpe-skrun Khaṅ : Mtsho-sṅon Źiṅ-chen Źin-hwa Dpe-khaṅ gis bkram, 1981

Author

Mi-la-ras-pa,
15 of 20 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000141868

Author

Dongzhucairang,

Title

Hong hua zhi guang : Zang chuan fo jiao mi zong qi guan / Dongzhucairang zhu

Imprint

Xining Shi : Qinghai ren min chu ban she : Qinghai Sheng xin hua shu dian fa xing , 1999
16 of 20 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000131538

Author

Zhang, Shanji

Title

Ta er si yi shu san jue / Zhang Shanji she ying ; Gesanglongzhu, Bai Feng zhuan wen

Imprint

Xining Shi : Qinghai ren min chu ban she, 2000

Author

Gesanglongzhu

Author

Bai, Feng
17 of 20 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000142358

Author

Huang, Weizhong

Title

Fo guang xi jian : Zang chuan fo jiao da qu shi / Huang Weizhong zhu

Imprint

Xining Shi : Qinghai ren min chu ban she : Qinghai sheng xin hua shu dian fa xing, 1997
18 of 20 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000146368

Author

Dkon-mchog ʼJigs-med-dbaṅ-po

Title

Mdo rgyud bstan bcos du ma nas ʼbyuṅ baʼi chos kyi rnam graṅs śes ldan yid kyi dgaʼ ston źes bya ba bźugs so

Imprint

Xining Shi : Mtsho sṅon mi rigs dpe skrun khaṅ, 1983
19 of 20 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000131923

Author

Feng, Zhi

Title

Ci bei yu ji nian : xue yu sang zang mian mian guan / Feng Zhi zhu

Imprint

Xining Shi : Qinghai ren min chu ban she, 1998
20 of 20 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000152452

Author

Chen, Xinhai

Title

Ming Chengzu yu Deyinxieba / Chen Xinhai zhu

Imprint

Xining Shi : Qinghai ren min chu ban she, 2008H    « 1  « 10    1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—22 Indica et Buddhica Publishers