Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Place-publication = Yokohama-shi : returned 16 record(s).

H    « 1    1 »

7 of 16 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000134796

Author

Shimizu, Masumi,

Title

Kanagawa no Heian-butsu / Shimizu Masumi cho

Imprint

Yokohama-shi :bKanagawa Gōdō Shuppan, Shōwa 61 [1986]
8 of 16 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000134567

Author

Matsumura, Yūsuke,

Title

Kanagawa no sekitō to sekibutsu / Matsumura Yūsuke cho

Imprint

Yokohama-shi :bKanagawa Gōdō Shuppan, Shōwa 62 [1987]
9 of 16 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000146984

Author

Nittatsu,

Title

Shinbutsu myōōron / Yamaguchi Kōichi hen

Imprint

Yokohama-shi : Hokke Jānaru, Shōwa 56 [1981]

Author

Yamaguchi, Kōichi
10 of 16 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000135155

Title

Kanazawa no jisha / [henshū Fukushibu Shiminka]

Imprint

Yokohama-shi : Kanazawa Kuyakusho, Shōwa 56-59 [1981-1984]
11 of 16 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000135265

Author

Inaba, Hiroshi,

Title

Kanagawa no tera to yashiro : sono seiritsu to engi / Inaba Hiroshi cho

Imprint

Yokohama-shi : Kanagawa Gōdō Shuppan, Shōwa 59 [1984]
12 of 16 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000133526

Title

Midori-ku sekizōbutsu chōsa hōkokusho / [henshū Yokohama-shi Bunkazai Sōgō Chōsakai]

Imprint

Yokohama-shi : Yokohama-shi Kyōiku Iinkai, Heisei 3- [1991-
13 of 16 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000135866

Author

Yamaki, Norimichi

Title

Nihon kōsōden yōmon shō, Genkō shakusho jinmei sōsakuin : kodai chūsei Bukkyō seiji shakai shisōshi shiryō / Hikoyoshi Kazuta kanshū ; Yamaki Norimichi, Yamagata Akihito, Nunokawa Takashi hen

Imprint

Yokohama-shi : Seiji Keizaishi Gakkai, 1982

Author

Hikoyoshi, Kazuta,

Author

Yamagata, Akihito

Author

Nunokawa, Takashi
14 of 16 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000134244

Title

Kanagawa no kondōbutsu : akagane kurogane no hotoketachi : 1988-nen 10-gatsu 25-nichi--11-gatsu 27-nichi, Kanagawa Kenritsu Hakubutsukan / [henshū Kanagawa Kenritsu Hakubutsukan]

Imprint

Yokohama-shi : Kanagawa-ken Bunkazai Kyōkai, 1988
15 of 16 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000138358

Author

Byōdō, Tsūshō,

Title

Indo Bukkyō bungaku no kenkyū / Byōdō Tsūshō cho

Imprint

Yokohama-shi : Indogaku Kenkyūjo, Shōwa 44-58 [1969-1983]

Author

Byōdō, Tsūshō,
16 of 16 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000145756

Author

Oikawa, Kichishirō,

Title

Bukkyō o rikaisuru : Nihon bunka no haikei o shiru tame ni / Oikawa Kichishirō

Imprint

Yokohama-shi : Fukuinsha, Shōwa 60- [1985-H    « 1    1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—21 Indica et Buddhica Publishers