Scholia — NACSIS-CAT

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Title = Chan shi yi bai shou / returned 54 record(s).

H    10 »  1 »

1 of 54 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA3088141X

Title

ji nian xin hai ge ming qi shi zhou nian qing nian xue shu tao lun hui lun wen xuan.

Imprint

北京 : 中华书局, 1983.8.

Author

zhong nan di qu xin hai ge ming shi yan jiu hui.

Author

hu nan sheng li shi xue hui.
2 of 54 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA3492708X

Title

bai zhang cong lin qing gui zheng yi ji . chong diao bu zhu chan yuan qing gui . ru zhong ri yong : wu liang shou chan shi ri yong xiao qing gui . ru zhong xu zhi . pu ying guo shi huan zhu an qing gui.

Imprint

[京都] : [藏經書院], [1911.6]

Author

Ekai.

Author

Gijun.

Author

Myōei.

Author

Shūsaku.

Author

Shūju.

Author

ming ben.
3 of 54 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA53591725

Title

jue miao.

Imprint

北京 : 中国文学出版社, 1999.7.

Author

ye mang.

Author

wang, meng.

Author

gao, xiao sheng.

Author

lu, wen fu.

Author

chen, rong.

Author

zhang, jie.

Author

feng, ji cai.

Author

zhang, yi gong.

Author

zhang, xian liang.

Author

li, guo wen.

Author

chen, jian gong.

Author

shi, tie sheng.

Author

chen, guo kai.

Author

shi, yan.

Author

lin, jin lan.

Author

han, shao gong.

Author

jia, ping ao.

Author

lin, xi.

Author

li, xiao.

Author

deng, gang.

Author

tie, ning.

Author

wang, an yi.

Author

yu, hua.

Author

liu, zhen yun.
4 of 54 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA58716351

Title

ji shu juan.

Imprint

鄭州 : 河南教育出版社, 1994.4.

Author

hua, jue ming.

Author

ren, ji yu.
5 of 54 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA59955879

Title

quan guo you xiu dian shi ju huo jiang zuo pin ji.

Imprint

上海 : 上海文艺出版社, 1982.12.

Author

shang hai wen yi chu ban she.

Author

ling er.

Author

chen, yuan.

Author

shang hai dian ying yan yuan ju tuan.

Author

song, chong.

Author

shen, huai qi.

Author

huang, yun.

Author

li, sheng.

Author

zheng, jiu chan.

Author

xi zhi.

Author

yu, jie.

Author

xu, yin hua.

Author

chen, wei shi.

Author

wu, xiao yan.

Author

yuan, run cheng.

Author

huang, jia liang.

Author

xin ren.

Author

wang, qi.

Author

yang, ling yan.
6 of 54 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA61873551

Title

guo jia tu shu guan cang gu ji ti ba cong kan.

Imprint

北京 : 北京圖書館出版社, 2002.5.

Author

guo jia tu shu guan.
7 of 54 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA69604699

Title

qing ren shuo hui.

Imprint

[上海] : 掃葉山房, 1913-1917.

Author

lei, jin.
8 of 54 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA7201813X

Title

tai ge er quan ji.

Imprint

石家庄 : 河北教育出版社, 2000.12-

Author

Tagore, Rabindranath, 1861-1941.

Author

liu, an wu.

Author

ni, pei geng.

Author

bai, kai yuan.

Author

huang, zhi kun.

Author

dong, you chen.

Author

xie, bing xin.

Author

chen, zong rong.

Author

feng, jin xin.

Author

ma, meng gang.

Author

bei, guang.

Author

tang, ren hu.

Author

bin, ren.

Author

guang, yan.

Author

huang, shen.

Author

liu, yun zhi.

Author

shi, zhen.

Author

liu, jing liang.

Author

li, nan.

Author

jiang, jin cheng.

Author

liu, jian.

Author

yin, hong yuan.

Author

geng, ke pu.

Author

han, chao jiong.
9 of 54 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA72814000

Title

guang bai chuan xue hai.

Imprint

[出版地不明] : [出版者不明], [1---]

Author

wei, liao weng.

Author

wang, wen lu.

Author

wang, da.

Author

shi, zhong bin.

Author

zhang, qin.

Author

lu, shen.

Author

su, e.

Author

xu, zhen qing.

Author

wang, shi zhen.

Author

lu, shu sheng.

Author

hu, ying lin.

Author

tian, ru cheng.

Author

zheng, yuan.

Author

tian, yi heng.

Author

xie, jin.

Author

chen, ji ru.

Author

zhu, yun ming.

Author

xu, zhen qing.

Author

fang, feng.

Author

li, meng yang.

Author

tu, long.

Author

yuan, hong dao.

Author

xu, xue mo.
10 of 54 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA73527999

Title

yi hai zhu chen.

Imprint

[出版地不明] : [出版者不明], [1---]

Author

mao, qi ling.

Author

chen, jing yun.

Author

yu, si qian.

Author

huang, chun yao.

Author

zhang, ying.

Author

chu, hua.

Author

Go, Hō.

Author

gong, ding chen.

Author

tang, geng.

Author

jiao, yuan xi.

Author

xu, zhen ji.

Author

jiao, yuan xi.

Author

zhang, hu.

Author

zhao, shu xiang.

Author

dong, chao.

Author

ruan, kui sheng.

Author

yang, shen.

Author

zheng, xuan.

Author

zhang, lei.

Author

wang, bai.

Author

wu hua long.

Author

yan, shi gu.

Author

zhao, yi.

Author

guo, pu.H    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholia :: Scholiast . LoC . ZDB

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—22 Indica et Buddhica Publishers