Scholia — NACSIS-CAT

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Title = Chan yuan shi shu jian / returned 140 record(s).

H    10 »  1 »

1 of 140 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA3088141X

Title

ji nian xin hai ge ming qi shi zhou nian qing nian xue shu tao lun hui lun wen xuan.

Imprint

北京 : 中华书局, 1983.8.

Author

zhong nan di qu xin hai ge ming shi yan jiu hui.

Author

hu nan sheng li shi xue hui.
2 of 140 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA32092942

Title

er nu qing.

Imprint

上海 : 文匯出版社, 1996.10.

Author

ru, zhi juan.
3 of 140 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA38634491

Title

qing zhu cai yuan pei xian sheng liu shi wu sui lun wen ji.

Imprint

北平 : 國立中央研究院, 1933.1-1935.1.

Author

li shi yu yan yan jiu suo yan jiu yuan wai guo tong xin yuan bian ji yuan zhu li yuan.
4 of 140 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA47566304

Title

zhong guo li dai hua shi hui bian.

Imprint

天津 : 天津古籍出版社, 1997.12.

Author

U, Gyokuan.
5 of 140 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA52476721

Title

feng zhi quan ji.

Imprint

石家庄 : 河北教育出版社, 1999.12.

Author

feng, zhi.

Author

liu, fu chun.

Author

zhang, tian.

Author

wu, kun ding.

Author

fan, da can.

Author

han, yao cheng.

Author

feng, yao ping.
6 of 140 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA52784224

Title

gu shi bian xue shuo ping jia tao lun ji : 1949-2000.

Imprint

北京 : 京华出版社, 2001.2.

Author

chen, qi tai.

Author

zhang, jing hua.
7 of 140 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA53947459

Title

xian dai xiu zheng zhu yi zhe de “li lun" he shi jian : bi li shi gong chan dang zhong yang wei yuan hui shu ji ya ke・ge li ba tong zhi zai zhong gong zhong yang gao ji dang xiao de bao gao.

Imprint

北京 : 世界知識出版社, 1964.8.
8 of 140 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA54843721

Title

chong feng hao : shao nian er tong ge ming gu shi.

Imprint

上海 : 上海人民出版社, 1975.9.

Author

jin shan xian wen hua guan.

Author

hu, lin shen.

Author

wu, da hao.

Author

song, shun kang.

Author

xin, bing.

Author

zhou, lian ming.

Author

zhou, gen fang.

Author

li, ming.

Author

hua, guo ling.

Author

shi, da mei.

Author

wang, zai xiang.

Author

zhang, geng sheng.

Author

shen, xiang rong.

Author

zhuang, yue ping.

Author

xi, bao shou.

Author

qu, zheng ping.

Author

yu, chao.

Author

shen, rong guo.

Author

sun, jun hua.

Author

shen, xin min.

Author

shan yang gong she zhong xue chuang zuo zu.
9 of 140 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA55149007

Title

wu qiu bei zhai yi jing ji cheng.

Imprint

台北 : 成文出版社, 1976.

Author

yan, ling feng.
10 of 140 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA57053510

Title

guan shang hui lu : 22 zhong 95 juan.

Imprint

臺北 : 世界書局, 1968.11.

Author

yang, jia luo.

Author

zhao, xi gu.

Author

zhou, mi.

Author

tu, long.

Author

gao, lian.

Author

dong, qi chang.

Author

chen, ji ru.

Author

shen, de fu.

Author

wen, zhen heng.

Author

zhou, liang gong.

Author

liu, ti ren.

Author

jiang, shao shu.

Author

chen, zhen hui.

Author

jin, dong xin.

Author

wang, yi rong.

Author

deng, shi.H    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholia :: Scholiast . LoC . ZDB

 

 

Authors . Scholiast . Archive . About
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—21 Indica et Buddhica Publishers