Scholia — NACSIS-CAT

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Title = Fo jia zong pai / returned 10 record(s).

H    1 »

1 of 10 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA35113288

Title

chan deng shi pu . fo zu zong pai shi pu . zhong nan shan tian long hui ji zi men shi pu . fa men chu gui . fu wu jia bian zheng . fu wu pai yi di tu . ji deng lu.

Imprint

[京都] : [藏經書院], [1911.11]

Author

Dōbin.

Author

Goshin.

Author

Meiki.

Author

Jōfu.

Author

Yōson.

Author

Ittō.

Author

yuan xian.
2 of 10 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA35124080

Title

bu tuo luo jia shan zhuan . fo zu xin deng . zong jiao lu zhu jia yan pai ; zhai lu sheng wu ji juan wu su cha xi zang la ma lai yuan . san guo yi shi nian biao ; san guo yi shi . dong guo seng ni lu.

Imprint

[京都] : [藏經書院], [1912.11]

Author

sheng, xi ming.

Author

Shuichi.

Author

ilyŏn.
3 of 10 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA57241157

Title

fo zu xin deng . zhu jia zong pai : fu ci ma su yuan.

Imprint

[出版地不明] : [出版者不明], [19--]

Author

Shuichi.
4 of 10 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA63644089

Title

gao feng miao chan shi yu lu, fo zu xin deng, zhu jia zong pai : fu la ma su yuan.

Imprint

香港 : 香港佛經流通處, 2001.

Author

can xue men ren.

Author

ling yin hong li.

Author

shou yi.

Author

kong cheng.
5 of 10 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BB00767809

Title

wen hua yu li shi de zhu suo : yu ying shi jiao shou ba zhi shou qing lun wen ji.

Imprint

臺北 : 聯經出版事業股份有限公司, 2009.12.

Author

Tillman, Hoyt Cleveland.
6 of 10 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BB08245476

Title

fo zu xin deng . zong jiao lu zhu jia yan pai ; su cha xi zang la ma lai yuan.

Imprint

[金陵] : 金陵刻經處, 光緒16 [1890]

Author

Shuitsu.
7 of 10 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BB13897851

Title

ri ben wu shan ban han ji zhan ben ji kan.

Imprint

重慶 : 西南師範大學出版社.

Imprint

北京 : 人民出版社, 2012.11.

Author

yu wai han ji zhen ben wen ku bian zuan chu ban wei yuan hui.

Author

du, fu.

Author

li, han.

Author

han, yu.

Author

liu, zong yuan.

Author

wei, zhong ju.

Author

qi song.

Author

su, shi.

Author

huang, ting jian.

Author

hui hong.

Author

ju jian.

Author

zhou, bi.

Author

yuan zhi.

Author

pei, yu.

Author

yuan, hao wen.

Author

zhao, meng fu.

Author

yu, ji.

Author

zeng, xian zhi.

Author

liang, yin.

Author

Bodhidharma, 6th cent.

Author

Ekai.

Author

Rinzai.

Author

chong xian.

Author

ke qin.
8 of 10 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BB22502499

Title

fo zu xin deng . wu jia zong pai.

Imprint

[出版地不明] : [出版者不明], [1---]
9 of 10 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BB23068208

Title

chan deng shi pu . fo zu zong pai shi pu . zhong nan shan tian long hui ji zi men shi pu . fa men chu gui . ji deng lu.

Imprint

上海 : 涵芬樓, 1925.12.

Author

dao min.

Author

wu, dong.

Author

wu jin.

Author

ming xi.

Author

jing fu.

Author

yuan xian.

Author

Yōson.

Author

Ittō.
10 of 10 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BB23075087

Title

bu tuo luo jia shan zhuan . fo zu xin deng . zong jiao lu zhu jia yan pai . zhai lu sheng wu ji zhi juan wu su cha xi zang la ma lai yuan . san guo yi shi nian biao ; san guo yi shi . dong guo seng ni lu.

Imprint

上海 : 涵芬樓, 1925.12.

Author

sheng, xi ming.

Author

shou yi.

Author

ilyŏn.H    1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholia :: Scholiast . LoC . ZDB

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—21 Indica et Buddhica Publishers